Merkezimiz

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ TTM) 

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, dış kaynaklı projelerin daha fazla alınması gayesi ile 09.09.2013 tarih ve 28760 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle faaliyetlerine başlamıştır. Bu amaçla kuruluşundan sonra faaliyet alanlarına göre çalışmalar yürütmektedir. 2006 yılından bu yana İÜ Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Alper Okyar, 2015 yılından bu yana İÜ TTM Yönetim Kurulu üyesidir ve 07/01/2019 tarihinden itibaren “Merkez Müdürlüğü” görevini sürdürmektedir. 


Misyon


Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemizin tüm akademisyenlerine proje ve mali hizmetler konularında destek verirken, bağdaşığı TTO İstanbul Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile birlikte eğitim, bilgilendirme hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda gelişime açık, yenilikçi üniversite hedeflerine hizmet ederken, araştırma üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin de önemli bir birimi olarak görevini yerine getirmektedir. 


Vizyon


İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemizin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir. Sanayi kuruluşlarının Üniversite ile işbirliklerinin artırılmasında ara yüz görevi yaparak, üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve topluma yönelik girişimcilik eğitimi vermeyi ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürülebilir ölçülerde nitelik ve nicelik yönünden arttırmayı amaçlamaktadır. Yapılan faaliyetlerde amaç; teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve yenileşim kültürünü oluşturarak ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmaktır.


TTM’nin Fonksiyonu


Merkezin kuruluş amacı özellikle TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) projeleri gibi dış kaynaklı projelerin daha fazla alınması, bu projelere başvurulardaki oranlarımızın yükseltilmesi, bu projelerin takibi ve ek olarak üniversitemizde patent sayılarının arttırılmasıdır. Üniversitemiz akademisyenlerinin de bu yönde teşvik edilmesi, üniversitede girişimciliğin daha fazla yaygınlaştırılması, girişimci öğretim elemanlarının arttırılması ve Üniversite-Sanayi İş Birliği'nin (ÜSİB) tesis edilmesi Merkezimizin temel faaliyetidir.
TÜBİTAK ve İSTKA projelerinin oluşturulmasında Üniversitemiz öğretim elemanlarına her türlü destek veren Merkezimiz, proje alındıktan sonra projelerin takibi hususunda da desteğini devam ettirmektedir. Bu projelerde çalışan öğrencilerin, özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bursiyer işlemleri de yine Merkezimiz tarafından takip edilmekte ve ilgili kişiler ile birebir iletişim sağlanmaktadır.
Proje ve araştırma işlemleri dışında, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda da işlemler yapan Merkezimiz, gelen başvuruların Fikri Sınai Mülki Haklar (FSMH) komisyonunda değerlendirilmesi, bilimsel olarak değerli bulunan patentlerin, fikirlerin desteklenmesi konularında da yine üniversitemize ve akademisyenlerimize destek olmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının; başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya faydalı hale getirilmesine, buluşun/fikrin ticarileştirilmesinde önemli olduğu göz önünde bulundurularak desteklenen bu patent ve fikirlerin Türkiye Patent Ofisi'ne, Avrupa Patent Ofisi'ne ve uluslararası patent için başvuru ve takipleri yine Merkezimiz tarafından yapılmaktadır.
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2015 yılı mali destek programı kapsamında desteklenmiş olan Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) projesini birim olarak devam ettirmektedir. Birimde, özellikle tıp alanında patent ve proje başvuru aşamasında tıbbi ve endüstriyel 3 boyutlu tasarımlar gerçekleştirilmekte ve 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla prototipleri çıkartılarak doğrulama ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.


TTM ile Hızlı İletişim


Telefon+90 (212) 440 00 00 - 11544 veya 18690


E-posta:  ttm@istanbul.edu.tr  |  ttmbeyazit@istanbul.edu.tr  |  tmaral@istanbul.edu.tr


Birimler


•    Beyazıt Ofis

o    Dış Kaynaklı Projeler Birimi
o    Satın Alma
o    Ayniyat
o    Bilgi İşlem

•    TTM Avcılar İrtibat Bürosu (İstanbul Üniversitesi TEKNOKENT Binası)
o    Merkez Sekreterliği
o    KAP
o    Döner Sermaye
o    Personel

•    TETLAB (İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi)