Kontratlı Ar-Ge Proje Formları

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde bulunmak isteyen sanayi kuruluşlarının ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin aşağıda yer alan ilgili formları doldurmaları ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kabul edilen tüm projelere ait bankaya yapılacak ödemelerin açıklamalar kısmında ilgili proje numarası ve ilgili öğretim üyesinin adı da belirtilerek ;

Halk Bankası Beyazıt Şubesi

Iban No     : TR16 0001 2009 8200 0006 2005 18 

numaralı İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi hesabına yatırılacaktır.

Proje Başvurusu için Gerekli Belgeler:

1- İstanbul TTM Sözleşme Formu  (Islak imzalı – 3 nüsha)

2- Kurum kaynaklarının kullanıp kullanmadığına dair dilekçe örneği (Islak imzalı – 2 nüsha)

3- Proje Raporu (Proje Amacı, Kapsamı, Bütçesi, İş paketleri yer alacak şekilde ıslak imzalı – 2 nüsha hazırlanmalıdır)

4- Firma Fatura Bilgileri

5- Akademisyen kimlik fotokopisi ve banka hesap bilgileri