“Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrıları!

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesine ve kutup bilimleri konusunda işbirliklerinin oluşturulmasına destek vererek diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesine imkan tanımak ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, “Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrıları, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 17.03.2020 tarihi itibarıyla açılmıştır ve son başvuru tarihi 18.05.2020 olarak belirlenmiştir.

KUTUP 1001 Çağrısı kapsamında Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan 5. Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-5) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projeleri desteklenecektir.

KUTUP 1001 Çağrısına http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecektir.

KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı kapsamında işbirliğinin gerçekleştirileceği ülkelerin üslerinde yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenecektir.  Bu çağrı kapsamında sunulacak işbirliği projelerinin yürütüleceği ülkelere ait üslerin çalışma alanları ile uyumlu olması gerekmektedir.

KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısına http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Çağrılar kapsamında sunulacak projeler TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullarla desteklenecek ve söz konusu projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrılar özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir.

Çağrılara ilişkin detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr sayfasında yer alan “Program Çağrıları” sekmesinden ulaşılabilir.