2244-Sanayi Doktora Programı Başvuruları Açıldı

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik etmeyi amaçlayan 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019 yılı başvuruları 1 Eylül 2019–31 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 

Destek Kapsamı

Sanayi Doktora Programı ile;

  1. Doktora öğrencilerine burs,
  2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır.


İşbirliği Modelleri:

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

  1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
  2. Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

NOT: Üniversite/Araştırma Altyapısı ile Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları arasında yapılacak her bir protokol için bir başvuru yapılmalıdır. Birden fazla protokol için birden fazla başvuru yapılmalıdır.


Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık 4.500 TL burs desteği ve doktora mezuniyeti sonrası istihdam desteği sağlayan söz konusu program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız