Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite Sanayi İşbirliğinden Sorumlu Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Alper Okyar’ın Mesajı

İstanbul Üniversitesi-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (İÜ-ÜSİB) 2014 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir birimdir. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İÜ TTO) ile işbirliği içerisinde olan Birimimiz, Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında yapılan birçok Araştırma Geliştirme projesinin gerçekleşmesinde katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. İÜ-ÜSİB, Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları noktasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversitemiz ve Sanayi arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttıran bir birimdir. Üniversitenin bilgisini, öğretim üyelerimizin bilimsel birikimini ve tecrübesini, iş dünyasının deneyimi ile bir araya getiren birimimiz, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına destek olmaktadır.

Prof. Dr. Alper Okyar

Üniversite Sanayi İşbirliğinden Sorumlu Rektör Danışmanı

Amaç

Birimimizin amacı, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçlarını sanayiye aktarımını hızlandırmak, bilimsel araştırmaların sanayiye ve iş hayatına aktarılmasını sağlamak, Üniversitemizin araştırma geliştirme birimlerinden sanayi kuruluşlarının haberdar olmasını sağlamak, sanayi kuruluşlarının üniversitenin deneyimli ve uzmanlaşmış kadrosundan yararlanmasını temin ederek AR-GE çalışmalarına destek vermek, üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin sanayiye yönelişini özendirmek ve teşvik etmektir.

Vizyon

Üniversite öğretim üyeleri ile sanayicileri ortak bir platformda buluşturarak ülkemizin eğitim, araştırma-geliştirme, bilimsel çalışma ve sanayi alanlarındaki ilerlemesine fayda sağlayan örnek bir kuruluş olmak birimimizin temel vizyonunu oluşturmaktadır.

İletişim Bilgileri

İstanbul Üniversitesi-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (İÜ-ÜSİB)

İÜ Rektörlüğü Merkez Bina 1. Kat, 34452 Beyazıt-Fatih/ İstanbul

Tel:                 (212) 440 00 00 – 10706

Faks:              (212) 440 03 76

e-posta:          iuusib@istanbul.edu.tr