5. Kimya Kongresi, 17-19 Mayıs 2014

 

TÜBİTAK BİDEB 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında 17-18-19 Mayıs 2014′de İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ nde,  5. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi gerçekleştirilecektir.

 

5. ULUSAL KİMYA ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI

17 MAYIS CUMARTESİ

08:00-10:10 KAYIT ve Kahvaltı

10:15-10:25 Ali TUNA (Öğrenci Kongre Başkanı)

10:25-10:35 Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ (Kongre Başkanı)

10:35-10:45 Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ (Kongre Onursal Başkanı)

10:45-11:00 Kim. Mustafa TEKOĞLU (Kimyagerler Derneği Başkanı)

11:00-11:45 Nuray EMRAH – İnsan Kaynakları Uzmanı (Özgeçmiş hazırlama ve

mülakat teknikleri eğitimi)

11:45-12:15 Plaket ve Teşekkür Belgesi Takdimi

12:30-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:20 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

  1. Meryem KÜTÜKÇÜ – Uludağ Üniversitesi (Kaktüs (frailea

        mammifera) bitkisinin organlarındaki antioksidan özellikteki fenolik

maddelerin belirlenmesi)

  1. Arzu YILDIZ – Celal Bayar Üniversitesi (Bitkisel atık yağlardan

biyodizel üretimi)

      3- Behice Büşra DANIŞ – Gazi Üniversitesi (Nanokürelere çift ferrosen

takılması ve biyokataliz özelliklerinin araştırılması)

     4 – Ceren ALACA – Ege Üniversitesi (Katılaştırılmış organik faz yardımlı

özütleme yöntemi ile sularda endokrin bozucu pestisitlerin analizi)

15:20-16:20 Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU (Bitkilerle Sağlıklı Yaşam)

16:20-17:05 Yük. Kim. Yeşim ÇAT (Doğal Hammaddelerin Ayrılma Yöntemleri)

17:05-17:45 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

       5- Sibel GEÇGİN – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Farklı oranlarda

çam kozalağı takviyesinin polimer matriksli kompozitlerin mekanik

özelliklerine etkisi)

       6- Merve ÇİL – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Cu(II) iyonlarının

sulu çözeltilerden biosorbsiyon yöntemi ile giderimi

17:45-19:15 Poster Sunumları

19:15-20:30 Serbest Zaman

20:30-22:30 Açılış Kokteyli

 

18 MAYIS PAZAR

09:00-10:30 HPLC Eğitimi – Yücel YILDIRIM / XRD Eğitimi – Ar.Gör.Dr.

Nahide Gülşah Deniz (1.Seans)

10:30-10:45 ARA

10:45-11:30 Çağrılı Konuşmacı (Plastik Sektörü)

11:30-12:30 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

        7- Sevçin ASLAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (MnO2 kaplanmış

alünit sorbentinin sulu ortamdan reaktif boyarmadde giderim koşullarının

incelenmesi)

       8 – Büşra ÖRNEK – Uludağ Üniversitesi (Nar kabuğunun antioksidan

kaynağı olarak kullanımı)

       9- Yasemin AKSOYLU – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

(Endüstriyel atık sularda bulunan Cu(II) iyonlarının giderimi)

12:45-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:30 HPLC Eğitimi – Yücel YILDIRIM / XRD Eğitimi – Ar.Gör.Dr.

Nahide Gülşah Deniz (2.Seans)

15:30-15:45 ARA

15:45-16:30 Çağrılı Konuşmacı

16:30-17:30 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

       10 – Buse AYDOĞAN – Uludağ Üniversitesi (Modifiye Edilmiş

Pirinanın Arsenik (III)Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin araştırılması)

       11- Burcu PETEK – Celal Bayar Üniversitesi (4-Aminoantipirinden Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi)

       12- Dilayda EKEKON – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Şaraptaki

etken maddeler ve resvertrol)

17:30-19:00 Poster Sunumları

19:15-21:00 BOĞAZ TURU

 

19 MAYIS PAZARTESİ

09:00-9:45 Yard. Doç. Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU ODTÜ (Peptitler ve Popüler

Kültürde Kimya )

9:45-10:30 Dr. Mete ÇAKMAKCI – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

(Gelişen Toplumda Üniversitenin Yeri)

10:30-11:10 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

        13- Şeyma AVCI – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Ag(I) baskılı

polimerin iyi seçici elektrot olarak kullanımı)

        14- Tuğba DEMİR – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Fe2O3 içerikli

mikro kürelerin sentezi, karakterizasyonu ve aktivitelerinin hidrojen

peroksit bozunma reaksiyonunda incelenmesi)

11:10-11:25 ARA

11:25-12:05 ÖĞRENCİ SUNUMLARI

       15-Gözde TARZAN – Celal Bayar Üniversitesi (Modifiye Edilmiş

Pirinanın Arsenik (III)Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması)

      16- Mesut Oğurlu – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Isıya Dayanımlı

Konveyor Bant İmalatına Uygun EPDM Kauçuk Esaslı Hamur Reçetesi

Geliştirmesi)

12:05-13:05 Güler DAĞIDIR – Şişli İşitme Engelliler Derneği (İşitme engelliler ve

İşaret dili)

13:05-14:15 Kongrenin Değerlendirilmesi, Ödül Töreni ve Kapanış

14/05/2014
3081 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com