PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Semineri, 10 Nisan 2014

 

Proje Yönetimi, günümüz küreselleşen dünyasında giderek daha karmaşık bir yapı gerektirmektedir ve güncel metodik çerçeve içerisinde takip edilmesini şart koşan bir hal almaktadır. Bu nedenle proje yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile PEM işbirliğinde, İstanbul Teknokent A.Ş. ev sahipliğinde seminer programları şeklinde düzenlenen  “Proje Yönetimi Eğitimi” sayesinde katılımcılar, uluslararası anlamda kabul görmüş metodolojileri tanıma, proje yönetim süreçlerini, standartlarını, kontrolü ve takibi hakkında gerekli bilgilere ulaşma imkanı yakaladılar.

Öğleden önce ve sonra şeklinde iki oturumda ve PMI Eğitmeni Şenay Gezergen tarafından gerçekleştirilen seminere Teknokent firma temsilcileri ve İstanbul Üniversitesi akademisyenleri katıldılar.

PMI STANDARTLARIYLA PROJE YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Seminer içeriği :
Bölüm 1: Giriş ve temel kavramlar

 • Projelerin hayatımızdaki yeri,
 • Proje tanımı ve özellikleri,
 • Proje yöneticisi tanımı ve özellikleri,
 • Proje, program, portföy kavramları
 • Proje yönetimi tanımı,
 • Proje yaşam döngüsü,
 • Proje paydaşları,
 • Proje organizasyon şekilleri,
 • Proje süreç grupları,
 • Proje bilgi alanları

Bölüm 2: PMI bakış açısıyla proje yönetim metodolojisi

 • Proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Proje kararının verilmesi,
 • Proje entegrasyon yönetimi,
 • Proje kapsam yönetimi,
 • Proje zaman yönetimi,
 • Proje maliyet yönetimi,
 • Proje kalite Yönetimi,
 • Proje insan kaynakları yönetimi,
 • Proje iletişim yönetimi,
 • Proje risk yönetimi,
 • Proje tedarik yönetimi,
 • Proje paydaş yönetimi

 

10/04/2014
3147 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com