Kütle Spektroskopisi (MS) Analizi

MS

Analiz Kodu Analizin Türü Açıklamalar
L-01 MS Kütle spektrometresi cihazında sonuç olarak  full MS ana spektrumu  ve full MS spektrumunda belirlenen bir pikin MS2 parçalanma spektrumu verilir. Temel pik sabitlenerek farklı voltajlarda parçalanır. Parçalanma fragmentleri full MS2(@) ile belirtilir. Kütle Spektrometresi (MS) cihazında iyonlaştırma tekniği olarak ESI (Electro Spray Ionization) tekniği kullanılmaktadır. Analiz sonucu olarak full MS spektrumu, varsa parçalanma spektrumu, spektrumdaki piklerin sayısal oranları ve sıcaklık, voltaj gibi analiz şartları verilir. Örnek spektrumlar için tıklayınız

 

*Standart bedeli fiyatlara dahil edilmemiştir.

25/03/2014
2852 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com