X – IŞINLARI TEK KRİSTAL DİFRAKTOMETRESİ

X – IŞINLARI TEK KRİSTAL DİFRAKTOMETRESİ

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Merkez Laboratuvarı(MERLAB)’da bulunan Rigaku R-Axis Rapid-S X-ray Tek Kristal Difraktometre cihazı, bir ileri teknoloji ürünüdür. Silindirik dedektör (cylindrical IP) teknolojisi ile; moleküllerin yüksek hassasiyet, çözünürlük ve hızda tek kristal yapıları incelenir. Küçük moleküllerin molekül yapılarının çözümü, arıtılması ve molekül modelleme işlemleri “Crystal Structure” programı kullanılarak yapılmaktadır.

Imaging Plate (IP) Scanner :

 • Detector(Dedektör): Cycindrical IP with a vertical translation axis (Dikey dönüstürücü eksenli silindirik IP)
 • Radius (Dedektör Çapı) : 127.44 mm
 • 2? range (2? Aralığı) : Tangential direction -600 to 1440
 • Active area (Aktif Bölge) : 460 mm× 256 mm
 • Pixel size(Pixel Büyüklüğü): 100µm×100µm, 100µm×150µm veya 200µm× 200µm
 • Number of Ips : 1
 • Read range(okuma aralığı): -60 to +144 deg. veya -60 to +60 deg.
 • Laser : Semiconductor(yarı iletken) laser, 658 nm, 25 m W
 • Dynamic range : 1×106 with dual PMT
 • Sensitivity (Hassasiyet): 1 X-ray foton/pixel (CuK?)
 • Goniometri (system ¼ ? goniometer) ? axis (? ekseni): -85 to +265 deg. ? axis (? ekseni): -15 to +55 deg.
 • ? axis (? ekseni): -360 to +360 deg.
 • X-ray optics :
 • Monokromatör (Monochrometer): Flat graphite crystal
 • Kolimatör(Collimeter): 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8mm double pinhole
 • CCD alignment camera : 1/3” örnek alignmentı ve incelemesi için 150× Bilgisayar ortamında renkli büyütme
 • X-ray genetation(X-ray Jeneratör): 3 kW sealed tube with Mo target
 • X-ray target (X-ray Kaynağı): Mo target 60 kV, 2.4 kW

UYGULAMA ALANI : X- ışınları Kırınımı Yöntemi ileTek Kristal Yapı İncelenmesi, Molekül Modelleme.

24/03/2014
2615 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com