GAZ KROMATOGRAFİSİ

GAZ KROMATOGRAFİSİ

GC/MS (GC/Kütle Spektrometresi); GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir.

GC Ünitesi (Thermo Finnigan Trace GC Ultra): Başlıca enjeksiyon, kolon, dedektör ve fırın kısımlarından oluşmaktadır.

1.Enjeksiyon: GC ünitesinde AS 3000 Autosampler ve Thermo HS 2000 Headspace enjeksiyon kısımları mevcuttur.

2.Kolon: Kolonlar örneğin kromatografik ayrımının meydana geldiği yerlerdir. Değişik uygulamalar için farklı tipte ve uzunlukta kolonlar kullanılır.

3.Dedektör: FID(Flame Ionization Dedector) ve TCD(Thermal Conductivity Dedector) olmak üzere iki dedektör sistemi mevcuttur. FID stabilite ve denemelerdeki tekrarlanabilirliğinin yüksek oluşu nedeniyle en çok tercih edilen dedektör tipidir. TCD ise CO2, CS2, H2O, H2 ve N2 gibi FID’ye duyarlı olmayan bileşikler için kullanılır.

4.Fırın: Kolon fırını yüksek ısıl kararlılık, hızlı ısıtma soğutma ve hava sirkülasyonu ile homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar. Böylece analizin performansı ve kromatografik piklerin doğruluğu artar.

MS Ünitesi (Thermo Finnigan Trace DSQ): EI (Elektron İyonizasyonu) iyonlaştırma modu içerir. Kütle aralığı 1-1050 u’dur.

24/03/2014
3674 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com