ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI

ELEMENTAL ANALİZ CİHAZI 

Laboratuvarımızda  kullanmakta  olduğumuz  Thermo  Finnigan  Flash  EA 1112 Series Elemental Analiz Cihazı 950-1000 oC ki yüksek sıcaklıkta yaklaşık 2 mg olarak tartılan katı veya sıvı organik bileşiği yakma yoluyla örnekteki element yüzdelerini tayin etmektedir.Cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum gazı ( He ), yakıcı gaz olarak ise Oksijen gazı kullanılmaktadır.

Elemental Analiz cihazı 4 kısımdan oluşmaktadır.

  1. Kromatografi Kolonu
  2. Adsorpsiyon Filtreleri
  3. Reaktörler
  4. Autosampler

Elemental Analiz Cihazı ile ;

  • Petrokimya Endüstrisi ( yağlar ve türevleri )
  • Endüstriyel Kimya ( polimer )
  • Çevre ( toprak, sediment, su )
  • İlaçlar
  • Protein Analizi

gibi homojen olan bütün organik bileşiklerin mikro analizi yapılabilmektedir.

Cihazın Çalışma Prensibi:

EA 1112 CHNS Elementel Analiz Cihazı , katı, sıvı veya gaz örneklerde bulunan anorganik ve organik maddelerin yapısında bulunan Karbon (C), Hidrojen ( H ), Azot ( N ) ve Kükürt ( S ) ‘ün aynı anda tayinine yönelik bir cihazdır.

Cihazın  çalışma  prensibi üç ayrı adımda tanımlanabilir. İlk aşamada numune kalay ( Sn) bir kapsüle konulur ve daha sonra yakılarak yükseltgenir. Sonuçta  oluşan  gaz  karışımı, taşıyıcı inert  bir  gaz  ile  ( He )  bir  kromatografi  kolonuna gönderilir. Burada Oksijen (O2 ) gazı ile yakılarak oluşan ve ayrılan karışım gazları bir termokondüktif dedektöre (TCD) yönlendirilerek ayrılan her bir gazın miktarı ile orantılı bir elektrik sinyali elde edilir. Bu elektrik sinyali daha sonra spektrumda elde edilen eğri alanlarıyla orantılı olarak örneğin elementel bileşim yüzdesini verir.

Kantitatif yanma işlemini tam olarak yapmak için yanma gaz karışımı bir yükseltgen katalizör bölgesine gönderilir (CuO). Daha sonra Bakır (Cu)’ın bulunduğu  bir  indirgenme bölgesinde azot oksitler ve  SO3  indirgenir. Böylece  N2 , CO2 , H2O  ve  SO2  karışımı bir  TCD dedektörle tek   tek tespit edilir.

24/03/2014
4689 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com