FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETRESİ

FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROMETRESİ

Perkin  Elmer  Precisely  Spectrum  One  FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.  Optik izomerlerdışında bütün bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklıdır. IR  bölgesi elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi ile mikro dalga bölgesi arasında yer alır. Bu bölge 4000-450 cm-1 dalga boyu arasıdır. IR   spektrumu  organik maddenin  strüktürü  ile  ilgili  direkt bilgiler  sağlar.  Ancak bir  maddenin saf olup olmadığı hakkında bizi bilgilendirmez.

Cam  infraredi  kuvvetli  olarak  absorpladığından  deneyler  için KBr, AgCl, NaCl veya CaF2‘den yapılmış  kaplar  veya  prizmalar  kullanılır.  Katı  maddeler  KBr  ile  toz  haline getirilerek ve belli bir ölçüde preslenerek  IR  spektrumu alınır.Veyahut nujol ve ya çözeltide incelenir.  Bu  amaç  için çözücü  olarak  sadece  CCl4  veya  CS2  gibi çok az absorpsiyon bandları gösteren çözücüler kullanılır.

Kullanım Alanları:

IR spektrumlarının kullanım alanları çok yönlüdür;

Bir   reaksiyonun   yürümesi   veya  bir  kramatografi  ayrılım  gidişi  belirli  zaman aralıklarında yapılan deneylerle ve IR spektrumu alınmasıyla takip edilebilir.

Preperatif   çalışma   yapan kimyacılar  için IR  spektrumu  kullanımı  bağların  ispatı  için önem taşır.  Çünkü, bir reaksiyonda istenen maddenin oluşup oluşmadığına, yan ürünlerin çıkıp çıkmadığına ve oluşan ürünlerin neler olduğuna yanıt verir.

Çözücü etkileri ve asosiyasyon dengeleri hakkında yararlı bilgiler verir.

IR Spektrometresi başlıca üç kısımdan oluşmuştur:

  1. Işın Kaynağı
  2. Monokromatör
  3. Alıcı

Kaynaktan  çıkan ışının  yarısı  örnekten, diğer  yarısı  referanstan  geçer.Monokromatörden geçen ışın, dalga boylarına ayrılıp dedektör üzerine düşer. Böylece elektrik sinyaline çevrilir.Çözelti hazırlamanın zor olduğu bileşikler için ATR (attenuated total reflectance) tekniği uygulanır.Bu spektrum, örneğin kalınlığından bağımsızdır.  Dolayısıyla  uygulanması kolay  ve soğurganlığı çok fazla maddeler durumunda çok yararlıdır.  ATR tekniği, polimer, köpük, dokuma maddesi, boya veyasır gibi kaplama maddesi ve baskı mürekkebi, v.b.  gibi maddelerin analizinde çok yararlıdır.

24/03/2014
2859 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com