İstanbul TTM
http://ttm.istanbul.edu.tr/?p=8665
Export date: Sat Sep 22 0:32:49 2018 / +0000 GMT

İNDÜKTİV KAPLİNG PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)


İNDÜKTİV KAPLİNG PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Thermo Elemental X Series 2 ICP-MS Cihazı direkt, hızlı ve uygun kütle aralığıyla çözeltide eser element tayinine uygundur. Bir çok element için gözlenebilme sınırı ppb'nin altındadır. Birçok elementi tayin edebilme özelliği sayesinde kantitatif analizlerde kullanılmaktadır. Farklı derişime sahip elementlerin aynı anda tayinine olanak sağlar.

Çalışma Prensibi:

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler  ICP'de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

Kullanım Alanları:

•          Gıda

•          Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur)

•          Klinik (kan, saç, idrar)

•          Jeoloji (toprak, kaya)

ICP-MS cihazı ile analizi yapılabilen elementler:

Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th
Post date: 2014-03-24 17:29:31
Post date GMT: 2014-03-24 15:29:31

Post modified date: 2014-03-24 21:32:17
Post modified date GMT: 2014-03-24 19:32:17

Export date: Sat Sep 22 0:32:49 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul TTM [ http://ttm.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com