İNDÜKTİV KAPLİNG PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

İNDÜKTİV KAPLİNG PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Thermo Elemental X Series 2 ICP-MS Cihazı direkt, hızlı ve uygun kütle aralığıyla çözeltide eser element tayinine uygundur. Bir çok element için gözlenebilme sınırı ppb’nin altındadır. Birçok elementi tayin edebilme özelliği sayesinde kantitatif analizlerde kullanılmaktadır. Farklı derişime sahip elementlerin aynı anda tayinine olanak sağlar.

Çalışma Prensibi:

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler  ICP’de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

Kullanım Alanları:

•          Gıda

•          Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur)

•          Klinik (kan, saç, idrar)

•          Jeoloji (toprak, kaya)

ICP-MS cihazı ile analizi yapılabilen elementler:

Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th

24/03/2014
2242 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com