Fakülte Teknoloji Transfer Ofisleri

İSİM KURUM Dahili MAİL
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Rektör Yardımcısı 0 212 440 00 23 ersozhy@yahoo.com
 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TTO  (İTF-TTO)
Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL İTF-TTO
Prof. Dr. Ahmet GÜL İTF-TTO
Prof. Dr. Kıvanç CEFLE İTF-TTO
Prof. Dr. Tufan TÜKEK İTF-TTO
Prof. Dr. Muhammet BEKTAŞ İTF-TTO 32487 muhbektas@hotmail.com
Prof. Dr. Zehra Oya UYGUNER İTF-TTO
Doç. Dr. Nerses Bebek İTF-TTO nersesb@yahoo.com
Doç. Dr. Artur SALMASLIOĞLU İTF-TTO
Doç.Dr. Halil YAZICI İTF-TTO halildr@hotmail.com
Doç. Dr. Serkan ORHAN İTF-TTO
Uzm. (Doç.) Dr. Ercan BAŞTU İTF-TTO
Yrd. Doç. Dr. Leyla TÜRKER ŞENER İTF-TTO leylaturker@hotmail.com
Uzman Tabip Fatih YANAR İTF-TTO
Fakülte Asistan Temsilcisi
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TTO  (CTF-TTO)
Prof.Dr. Seval AYDIN CTF-TTO 22410 aydinseval@yahoo.com
Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ CTF-TTO 21025 fatisaltintas@hotmail.com
Prof. Dr. Hakkı Oktay SEYMEN CTF-TTO 21559/21572 seymeno@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN CTF-TTO 21506/21578 gakkan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa DEMİR CTF-TTO 21199/21938 demirm@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Murat ÖZCAN CTF-TTO 21385 mozcan@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. M. Selman DEMİRCİ CTF-TTO 21568/21563 selmandemirci@gmail.com
Doç. Dr. Ali Metin KAFADAR CTF-TTO 22443/21223 kafadar@istanbul.edu.tr
Doç.Dr. Gülen HATEMİ CTF-TTO 21693 gulenhatemi@yahoo.com
Doç. Dr. Yelda Argüden CTF-KİN 22208 yeldata@yahoo.com
Dr. Duygu GEZEN AK CTF-KİN 21627 duygugezenak@gmail.com
Dr. Erdinç Dursun CTF-KİN 21627 erdincdu@yahoo.com
Fatma Köksal Çakırlar CTF-KİN 23015 fzkoksal@gmail.com
 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TTO (DHF-TTO)
Prof. Dr. Gülsüm AK DHF-TTO 30202 gulsum.ak@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Halil Erhan Fıratlı DHF-TTO 30296 firatli@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Yegane Güven DHF-TTO 17877 guven@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Sırmahan ÇAKAREL DHF-TTO 30267 sirmacakar@yahoo.com
Doç. Dr. Fahriye KESKİN DHF-TTO 30285 k_fahriye@yahoo.com
Doç.Dr.Meltem KORAY DHF-TTO 30350 mkoray@istanbul.edu.tr
Doç. Dr Volkan Arısan DHF-TTO-KİN 30429 varisan@istanbul.edu.tr
 ECZACILIK FAKÜLTESİ TTO (EF-TTO)
Prof.Dr. Yıldız ÖZSOY ERGİNER EF-TTO 13498/13499 yozsoy@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Erdal CEVHER EF-TTO 13496/13499 erdalcevher@gmail.com
Doç. Dr. Nur TAN EF-TTO 13413 nurtan@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Ayca Yıldız PEKÖZ EF-TTO 13482 aycay@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Sedef Erdal EF-KİN 13492 serdal@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr Selçuk Takır EF-KİN 13449 stakir@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr Ayça Yıldız EF-KİN 13482 aycay@istanbul.edu.tr
Araş. Gör. Burcu Mesut EF-KİN 13497 bmesut@istanbul.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Sena ÇAĞLAR EF-TTO 13513 senacaglar@yahoo.com
 FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ TTO (FN-TTO)
Doç. Dr. Ergül ASLAN FN-TTO e.aslan@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Nuray AKYÜZ FN-TTO nakyuz1@hotmail.com
 VETERİNER FAKÜLTESİ TTO (VF-TTO)
Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu VF-KİN 17258 serhat.pabuccuoglu@gmail.com
Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu VF-KİN 17222 gurhan@istanbul.edu.tr
Prof.Dr. Hasret DEMİRCAN YARDİBİ VF-TTO 17128 hasret@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Özge Özgen Arun VF-KİN 17241 oarun@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ali Aydın VF-KİN 17182 aliaydin@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Funda Yıldırım VF-KİN 17094 funda@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Kamber Demir VF-KİN 17264 kamberdemir@gmail.com
 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TTO (SBF-TTO)
Doç. Dr. Derya ÇELİK SBF-TTO 40169 ptderya@hotmail.com
Yard. Doç. Dr. Eda YILMAZ SBF-TTO 40143 eyilmaz@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Selma Söyük SBF-KİN 40155 selmasoyuk@hotmail.com   
Yard. Doç. Dr. Yeşim Yeşer Özer SBF-KİN 12313 yozer@istanbul.edu.tr
Öğr. Gör. Ebru Kaya Mutlu SBF-KİN 40168 fztebrukaya@hotmail.com
 FEN FAKÜLTESİ TTO (FF-TTO)
Doç. Dr. Elif Akalın FF-KİN 15445 eakalin@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Ayşe Erol FF-KİN 15015-15498 ayseerol@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr Bedia Palabıyık FF-KİN 15467 bediag@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Serda KECEL FF-TTO 15215 serdakecel@hotmail.com
Doç. Dr. Tuba Günel FF-KİN 15473 gunel@istanbul.edu.tr
Dr. Özgür ÇAKIR FF-TTO 15139 serdakecel@hotmail.com
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TTO (MF-TTO)
Prof. Dr. C. Melek Kazezyılmaz Alhan MF-TTO 17943/17920 meleka@istanbul.edu.tr
Doç.Dr. H.Kurtuluş ÖZCAN MF-TTO 17726/17721 hkozcan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr Hüseyin Deligöz MF-KİN 17758 hdeligöz@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Murat YILMAZ MF-TTO 17856/17895 yilmazm@istanbul.edu.tr
 ORMAN FAKÜLTESİ TTO (OF-TTO)
Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ OF-TTO 25100 gunesy@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Coşkun Köse OF-KİN 25371 ckose@istanbul.edu.tr
 HUKUK FAKÜLTESİ TTO (HF-TTO)
Prof. Dr İbrahim Kaya HF-TTO 10837 kayaib@yahoo.com
Doç. Dr. Mustafa AKSU HF-TTO 10870 mustafaaksu@gmx.net
Doç. Dr. Emrehan İnal HF-KİN 11578 emrehan@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Ender GÜLVER HF-TTO 10938 endergulver@yahoo.com
 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ TTO (SİBF-TTO)
Yard. Doç. Dr. Gökhan Yolaç SİBF-TTO 12219 gyolac@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr.Yusuf Doğan Çetinkaya SİBF-TTO 12321 dogancetinkaya@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna SİBF-KİN 12279 oaltuna@istanbul.edu.tr
 İŞLETME FAKÜLTESİ TTO (İF-TTO)
Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE İF-TTO 18318 ahmetkos@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim PINAR İF-TTO 18297 ipinar@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Seyhan Sipahi Nişel İF-KİN 18437 sipahi@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Aslı TÜREL İF-KİN 18394 gunduzay@istanbul.edu.tr
 İKTİSAT FAKÜLTESİ TTO (İKF-TTO)
Prof. Dr. Sefer Şener İKF-TTO 11170 sefersener@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu İKF-TTO 11170 elifhhh@hotmail.com
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ TTO (İLF-TTO)
Prof.Dr. Ayla Okay İLF-KİN 12670 aylaokay@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Murat İri İLF-KİN 12642/12640 mirim@istanbul.edu.tr
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TTO (EDF-TTO)
Doç.Dr Abdurrahman Aliy EDF-KİN 15719/15650 abdurrahmanaliy@gmail.com
Yard. Doç. Dr. Fatih ELCİL EDF-TTO 15731/15727/15736 elcilfatih@yahoo.com
Yard. Doç. Dr. Metin ÜNVER EDF-TTO 15918/15885/15875 munver@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK EDF-TTO 15958 mehmetgurlek@gmail.com
 DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ TTO (DBİF-TTO)
Prof. Dr. Nuray Çağlar DBİF-KİN 26099 nbal@istanbul.edu.tr
 HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ TTO (HAYEF-TTO)
Yard.Doç.Dr. Yasemin DERELİOĞLU HAYEF-TTO 26076 yderelio@gmail.com
Yard.Doç.Dr. Ramazan Zengin HAYEF-KİN 13030 rzengin@istanbul.edu.tr
Yard. Doç.  Dr. Burak Şişman HAYEF-KİN 13187 burak@istanbul.edu.tr
 
 KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU Kadın Sorunları Ar.-KİN elifh@istanbul.edu.tr
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TTO (İLH-TTO)
Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT İLH-TTO 27711 ahfurat@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Hüsnü KOYUNOĞLU İLH-TTO 27788 hkoyunoglu@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Bilal Gökkır İLH-KİN 27777 bgokkir@gmail.com
 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TTO (SUF-TTO)
Prof.Dr. Meriç Albay SUF-KİN 4555700/16383 albay.hermano@gmail.com
Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay SUF-KİN 16453 rakcaalan@gmail.com
Yard. Doç.Dr. Didem Üçok Alakavuk SUF-TTO 16437 ducok@istanbul.edu.tr
Yard. Doç. Dr. Deniz Devrim TOSUN SUF-TTO 16475 ddt@istanbul.edu.tr
 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr. Gaye Erten DETAE-KİN 33300/33355 gerten@istanbul.edu.tr
Doç.Dr. Sibel Uğur İşeri DETAE-KİN 33318 ugursibel@yahoo.com
Dr. Yücel Erbilgin DETAE-KİN 33318 yucel_erbilgin@yahoo.com
Dr. Mehveş Poda DETAE-KİN 33319 mehpoda@istanbul.edu.tr
 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TTO (KE-TTO)
Prof. Dr. Murat Kazım ERSANLI KE-TTO 29493 mersanli@gmail.com
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ KE-TTO 29417 mustafayilldiz@yahoo.com
Prof. Dr. Selim ERENTÜRK KE-TTO 29474 selimerenturk@gmail.com
Prof.Dr. Alev Arat Özkan KE-KİN 4592000/29459 alevarat@hotmail.com
Doç. Dr. Kadriye KILIÇKESMEZ KE-TTO 29417 kadriye11@yahoo.com
Doç. Dr Ayşem Kaya KE-KİN 4592000/29459 kaya64@istanbul.edu.tr
 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TTO (ON-TTO)
Prof. Dr. Hatice BİLGE ON-TTO 34145/34136 htcbilge@gmail.com
Araş. Gör. Mustafa Işın ON-KİN 34185 isinm@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek ON-KİN 34210 hy2188@istanbul.edu.tr
 ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr.Hülya Yükseloğlu Adli Tıp Ens.-KİN 22819 hyukseloglu@windowslive.com
Doç. Dr. Gökhan Ersoy Adli Tıp Ens.-KİN 22818 gokhanersoy@yahoo.com
Yard. Doç. Dr. İsmail Çakır Adli Tıp Ens.-KİN 22842 icakir@istanbul.edu.tr
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Prof. Dr. M. Türker Özkan Fen Bil.Ens.-KİN 10294 ozkant@istanbul.edu.tr
 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr. Elif İnce Eğitim Bil.Ens.-KİN 26071 elifince@istanbul.edu.tr
 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli Türkiyat Arş.Ens.-KİN 26658 cesmeli@istanbul.edu.tr
 
 
 ENFORMATİK
Yard. Doç. Dr Zerrin Ayvaz Reis Enformatik-KİN 11556 ayvazzer@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem Erol Enformatik-KİN 11553 cigdem@istanbul.edu.tr

 

02/07/2013
7298 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com