Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı AYB Yenilikçi Firma Kredisi Tanıtımı Halkbank Tarafından Gerçekleştirildi

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile Büyük Ölçekli işletmelerin araştırma geliştirme (Ar-Ge), inovasyon (yenilikçilik) odaklı faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) temin edilen kaynak Halkbank yetkilileri tarafından Teknokent firmalarına tanıtıldı.

Kredilendirilecek Sektörler

Tanımda yer alan ölçekteki firmaların maddi ve gayri maddi sabit kıymet yatırımları ve/veya işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılacak AYB Yenilikçi Firma Kredisi ile;

 • İmalat Sanayi,
 • Tarımsal Sanayi,
 • Turizm,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Çevre koruma,
 • Altyapı,
 • Enerji,
 • Ticaret,
 • Hizmet,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri

sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar kredilendirilecektir.

Yenilikçi ve Ar-Ge Nitelikli Firma Kriterleri

Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan, ciddi bir inovasyon potansiyeline sahip ya da Ar-Ge / inovasyon odaklı bir firma olunması gerekmektedir.

 • Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme amacıyla bir yatırım yapılması ve yatırımın yenilikçi niteliği itibariyle başarılı olmak kadar, teknolojik ve endüstriyel nedenlerle başarısız olma ihtimalini de içermesi,
 • Çalışan sayısı ya da cirosu bakımından hızlı büyüyen Ar-Ge / inovasyon odaklı bir firma olması, bu bağlamda en az 10 çalışandan başlamak üzere son 3 yılda çalışan sayısı ya da ciro bakımından yıllık ortalama % 20’den fazla büyüme gösterilmesi,
 • Onaylı güncel yılsonu mali tablolarında yer alan Ar-Ge / inovasyon amaçlı giderleri toplamının ya da bu kapsamdaki yatırımlarının kullanacağı kredinin en az %20’si seviyesinde olması,
 • Kullanacağı kredinin en az %90’ını, izleyen 24 ay içerisinde makine / ekipman ya da diğer Ar-Ge / inovasyon giderlerinin veya yatırımlarının finansmanında kullanmayı taahhüt etmesi, (Ar-Ge / inovasyon nitelikli yeni makine tesisler bu kapsama girerken, bu niteliği taşımayan değişim ve genişleme / kapasite artırma yatırımları kapsam dışındadır.)
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde AB veya ulusal Ar-Ge / inovasyon destek programları tarafından resmi olarak hibe, kredi ya da garanti ile desteklenmiş olunması,
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde bir inovasyon ödülü alınmış olunması,
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde en az 1 patent tescil ettirmiş olması,
 • İnovasyon odaklı girişim sermayesi kuruluşlarından nakdi yatırım almış olması,
 • Kredi kullanım tarihi itibariyle bir bilim, teknoloji ya da inovasyon parkında faaliyet gösteriliyor olunması,

Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde Ar-Ge ya da inovasyon faaliyetlerinden kaynaklı olarak vergi istisnası ya da desteği almış olunmasıdır.

 

 

20/03/2014
1713 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com