İstanbul TTM, HORIZON 2020 kapsamında düzenlenen ulaşım konulu konsorsiyuma katıldı.

İstanbul TTM, 09.02.2014 tarihinde Horizon 2020 çerçevesinde EUROMED’in Kahire’de düzenlediği ulaşım alanındaki konsorsiyuma katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yer alınmasının ardından proje yazım ve partner bulma konusunda görüşmelerde bulunuldu. Bununla birlikte Fikri Sınai Mülki Haklar ve Patentleme konusunda da çalışmalar yapıldı.

Konsorsiyum içeriği:

European Transport research contributes to finding solutions to the increasing mobility of people, with low-carbon technologies, clean vehicles, smart mobility systems and integrated services for passengers and freight.  ( Avrupa Taşınım araştırmaları; düşük karbon teknolojileri, temiz araçlar, akıllı hareketlilik sistemleri , yolcular ve nakliyat için entegre edilmiş servisler yardımıyla insan hareketliliğinin arttırılması konusunda çözüm bulunmasına katkı sağlar.)

Links: (Bağlantılar)

Transport Research and innovation portal ( Ulaşım Araştırma ve Yenilik Portalı)

Digital Agenda for Europe – Mobility (Avrupa İçin Dijital Gündem- Hareketlilik)

Research and innovation – Transport ( Araştırma ve Yenilik-  Ulaştırma)

Mobility and Transport (Hareketlilik ve Ulaşım)

Related Horizon 2020 Sections: (İlgili Horizon 2020 bölümleri)

Smart, Green and Integrated Transport (Akıllı, Yeşil ve Entegre Taşımacılık)

15/03/2014
899 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com