İstanbul TTM, HORIZON 2020 kapsamında düzenlenen su teknolojileri alanındaki konsorsiyuma katıldı.

 İstanbul TTM, 09.02.2014 tarihinde Horizon 2020 çerçevesinde EUROMED’in Kahire’de düzenlemiş olduğu su teknolojileri alanındaki konsorsiyuma katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısının ardından proje yazım ve partner bulma konusunda görüşmelerde bulunuldu. Fikri Sınai Mülki Haklar ve Patentleme konusunda da çalışmalar yapıldı.

Toplantının içeriği:

Aquatic Resources ( Su Kaynakları)

Seas and oceans, lakes and rivers were the cradle of primordial life. The preservation of these sensitive water resources and their biodiversity is crucial to human existence.(Denizler, göller, okyanuslar ve nehirler ilkel yaşamın ilk basamağıdır.  Bu su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliklerinin korunması insan varlığı için oldukça önemlidir.)

Competitive and environmentally-friendly fisheries (Rekabetçi ve çevre dostu balıkçılık)

Boosting marine innovation through biotechnology ( Biyoteknoloji aracılığıyla denizcilik alanındaki yeniliklerin desteklenmesi)

Cross-cutting marine & maritime research

Links:  ( Bağlantılar)

Fisheries and Aquaculture (Balıkçılık ve Su Ürünleri)

Related Horizon 2020 Sections:  ( İlgili Horizon 2020 bölümleri)

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Orman, Deniz, Denizcilik ve Karasal Su Araştırma ve Biyoekonomi )

15/03/2014
926 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com