Analiz İstek

ANALİZ TALEP FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: Lütfen Analiz Talep Formunu doldurmadan önce aşağıda yer alan “Numune Kabul Kriterleri”ni dikkatle okuyunuz.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenmekte olan ve yeterli bütçesi mevcut/kullanılabilir durumda olan projeler kapsamında analiz yaptırmak isteyen akademisyenlerimizin aşağıdaki formu da iletmeleri gerekmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenmekte olan projelerde kullanılacak dilekçe örneği

“Eski formlar 1 Ocak 2019 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir.”

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Genel Kriterler

 • Analiz Talep Formu doldurulmalıdır.
 • Analiz sonuçlarına ait dataların elektronik ortamda talep edilmesi durumunda 2 adet boş CD ile başvuru yapılmalıdır.
 • Numunelerin varsa özel saklama koşulları MUTLAKA formda belirtilmelidir. Aksi durumlarda numunelerin muhafazasında özel tedbir alınmaz.
 • Numunenin MERLAB’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MERLAB sorumlu tutulamaz.
 • Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan açık ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 • Numuneler müşteri tarafından mutlaka kısa ve anlaşılır bir şekilde etiketlenmelidir. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.
 • Patlayıcı, toksik, radyoaktif, kanserojen maddeler analiz için KABUL EDİLMEZ. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka İlgili Birim Sorumlusu ile görüşülmelidir. Başvuru formunun doldurulup imzalanmasıyla analizi talep eden kişi, analiz için gönderilen numunenin (varsa) insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 • Müşterinin analiz sonuçlarına itirazıyla yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların elde edilmesi durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına itiraz süresi 20 iş günüdür.
 • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
 • İstendiği durumda veya gerekli görüldüğü durumda müşteri bilgilendirilir ve öğütme, kurutma işlemleri ücret karşılığında yapılır.
 • Analizle ilgili tüm bilgi, istekler ve görüşler Analiz Talep Formu’nda Varsa Diğer Talepler bölümünde belirtilmelidir.
 • Deney sonuçları numune sahibinin izni olmaksızın kullanılamaz, üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez.

 

Özel Kriterler

Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) Numune Kabul Kriterleri

 1. Analiz için gönderilmesi gereken numune miktarı en az 30 mg olmalıdır.
 2. Numunenin en kolay çözündüğü dötöro çözücü Analiz Talep Formunda MUTLAKA belirtilmelidir (CDCl3, DMSO, D2O, Metanol-d4, Aseton-d6, THF-d8, DMF-d6). Kloroform-d1, D2O, DMSO-d6 dışındaki çözücülerin kullanımının istenmesi durumunda 20TL ek ücret talep edilir.
 3. Tüm numuneler (sıvı veya katı), kimyasallar için uygun, küçük cam preparat şişesi veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmeli, alüminyum folyo kullanılmamalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişeler kullanılmalıdır.
 4. .
 5. Madde miktarı düşük olan ve çok uzun süre tarama gerektiren numunelerin analizleri, gerekli görüldüğü takdirde gece veya hafta sonu yapılır. 14 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için %25 ek ücret talep edilir.
 6. Shift reagent ile kaydırma analizi taleplerinde ‘Shift ajanı’ müşteri tarafından temin edilmelidir.
 7. Analiz sonuçları basılı olarak veya ham data ‘fid dosyası’ olarak elektronik ortamda teslim edilir. MERLAB basılı halde verdiği NMR spektrumundan sorumludur, ham veri (fid) üzerinde yapılacak değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

 

XRD Toz Analizi Numune Kabul Kriterleri :

 1. Analiz için gönderilmesi gereken numune miktarı en az 5 mg olmalıdır.
 2. Levha halinde gönderilecek numunelerde numunelerin en-boy ölçüsünün 1.8-2 mm olması gerekir. Daha farklı boyutlardaki özel numuneler için mutlaka cihaz operatörüne danışınız.
 3. Toz haldeki numuneler; kimyasallar için uygun, küçük cam preparat şişesi veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmeli, aluminyum folyo kullanılmamalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişeler kullanılmalıdır. Levha ve ince film halindeki numuneler için ağızları kapalı şeffaf plastik poşetler kullanılmalıdır.
 4. Çekim hızı ve çekim aralığı belirtilmediği hallerde operatörün uygun gördüğü analiz şartları kullanılır.

 

XRD Toz Böbrek Taşı Numune Kabul Kriterleri

 1. Böbrektaşı Analizi için gönderilmesi gereken numune miktarı en az 5 mg olmalıdır.
 2. Böbrektaşı laboratuvara ulaşmadan önce kan,irin..vb.vücut sıvılarından ve ameliyat kalıntılarından uzaklaştırılmış olmalıdır.
 3. Böbrektaşı numuneleri; sağlık açısından uygun, ağzı kapaklı, plastik, şeffaf kap içerisinde gönderilmelidir.

 

X-Işını Tek Kristal Kırınımı (XRD/SC) Numune Kabul Kriterleri

 1. Analiz için gönderilen tüpte, içerisinde en az iki ve fazlası, seçilebilir, şisesine yapışmamış tek kristal örneği bulunmalıdır. Tek kristal analizi için uygun örnek büyüklüğü 0.30-0.80 mm’dir.
 2. Numunenin kristallendirme çözücüsü MUTLAKA belirtilmelidir (Metanol, Kloroform vb.) Analizi istenen örnekler, mutlaka kristallendirme işlemine tabi tutulmalıdır.
 3. Kristal örnekler, kimyasallar için uygun, küçük cam preparat şişesi, kısa deney tüpü veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmelidir. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişeler kullanılmalıdır.
 4. Örnekler KURUTULMUŞ olarak gönderilmelidir. Çözücü içerisinde gönderilen örnekler kabul edilmeyecektir.
 5. Ölçümü yapılan kristal yapının; beklenen tüm olasılı yapılarının açık ve kapalı formulleri hakkında bilginin Analiz Talep Formu ekinde verilmesi gerekli ve önemlidir.
 6. Gönderilen numune cihaz operatörü tarafından ön incelemeye alınır, uygun bulunduğu durumda analiz işlemine geçilir.
 7. Analiz sonuçları basılı (ORTEP ve Packing diagramları) ve CD içerisinde (CIF ve rapor dosyası) elektronik ortamda teslim edilir.

 

Elemental Analiz Numune Kabul Kriterleri

 1. Analiz için gönderilmesi gereken numune miktarı en az 5 mg olmalıdır.
 2. Analiz edilecek numunenin en fazla 900 oC’de yanabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. 900 oC’den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analizleri Elemental Analiz cihazında yapılamamaktadır.
 3. Numuneler katı veya jel olabilir. Uçucu veya yanması güç olan numunelerin bu durumlarına ilişkin özellikleri Başvuru Formu’nda belirtilmelidir.
 4. Numuneler homojen olmalıdır. Homojen olmayan veya 900oC’den yüksek bozunma sıcaklığına sahip numunelerin analiz sonuçlarından MERLAB sorumlu değildir.
 5. Tüm numuneler (jel veya katı) kimyasallar için uygun, küçük cam preparat şişesi veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmeli, aluminyum folyo kullanılmamalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişeler kullanılmalıdır.
 6. Teorik değerler Analiz Talep Formunda Not bölümünde belirtilebilir.

 

Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC/MS) Numune Kabul Kriterleri

 1. Numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya renk hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 2. Analiz için gönderilecek örnekler herhangi bir işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda getirilmelidir. Örnekler LC/MS kolonu ve MS cihazına zarar verebilecek safsızlıklar içermemeli ve sıvı örneklerde çözünmemiş partiküller bulunmamalıdır. Numunenin analize gönderilmeden önce ön-işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ekstrakte edilmiş, filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).
 3. Bazı özel Kantitatif analizler için gerekli olan standartlar analizi talep eden tarafından temin edilmelidir.

 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Numune Kabul Kriterleri

 1. 1.Numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya renk hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 2. 2.Analiz için gönderilecek örnekler herhangi bir işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda getirilmelidir. Örnekler HPLC kolonu ve cihaza zarar verebilecek safsızlıklar içermemeli ve sıvı örneklerde çözünmemiş partiküller bulunmamalıdır. Numunenin analize gönderilmeden önce ön-işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ekstrakte edilmiş, filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).
 3. 3.Kantitatif analizler için gerekli olan standartlar analizi talep eden tarafından temin edilmelidir.

 

Gaz Kromatografisi (GC) Numune Kabul Kriterleri

 1. 1.Numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya renk hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 2. 2.Analiz için gönderilecek örnekler herhangi bir işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda getirilmelidir. Örnekler GC/MS kolonu ve cihazına zarar verebilecek safsızlıklar içermemeli ve sıvı örneklerde çözünmemiş partiküller bulunmamalıdır. Numunenin analize gönderilmeden önce ön-işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ekstrakte edilmiş, filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).
 3. 3.Kantitatif analizler için gerekli olan standartlar analizi talep eden tarafından temin edilmelidir.
 4. 4.Kalitatif analizler için kütüphane taraması ilk 10 pikten sonra ücrete tabidir.
 5. 5.Kütüphane eşleştirmelerinde en yüksek ilk 5 pikin sonucu verilir.

 

Kütle Spektrometresi (MS) Numune Kabul Kriterleri

 1. 1.Numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen tüplerde veya renk hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 2. 2.Spektrumdaki ana pik parçalanması haricindeki parçalanmalar ücrete tabidir.

 

X-Işını Floresans Spektroskopisi (XRF) Numune Kabul Kriterleri

 1. 1.Analiz için gönderilmesi gereken katı numune 75 mikron boyutunda ve en az 50 gram olmalıdır. Metal veya parça halindeki numunelerin kalınlığı ise en fazla 5mm olmalı, numune kesiti 35×35 mm’yi geçmemelidir.
 2. 2.Numunelerin homojen olmalıdır, aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir. Bu durumdan MERLAB sorumlu tutulamaz.

 

Uv-Vis Spektrofotometre Su Ve Atık Su Analiz Numune Kabul Kriterleri

 1. 1.Su ve Atık Su numuneleri 1 Litrelik ağzı kapalı cam veya plastik şişede +4 °C’de muhafaza edilmelidir.
 2. 2.Kan, üre, doku gibi biyolojik örnekler analiz için KABUL EDİLMEZ.
 3. 3.UV Spektrumu alınacak örnekler için uygun çözücü ve dalga boyu belirtilmelidir.

 

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) Numune Kabul Şartları

 1. Sıvı numuneler en az 50 mL olmalı ve plastik (PP, PE veya PTFE) ambalajlar ile MERLAB’ a getirilmelidir.
 2. Katı numuneler (toprak, kayaç vb.) için parçacık boyutu 100 µm’den küçük ve numune miktarı en az 5 gram olmalıdır. Numunenin çözeltiye alma işlemi öncesinde kurutulması isteniyorsa analiz başvuru formunda belirtilmelidir.
 3. Metal ve benzeri katı numuneler, toz, talaş veya çok küçük parçalar halinde kesilmiş olarak teslim edilmelidir.
 4. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa Analiz Talep Formunda belirtilmelidir.
 5. Numune çözeltiye alınmış halde ise çözeltiye alma işlemi ayrıntılı olarak belirtilmelidir ve blank (kör) ile birlikte merkezimize getirilmelidir.
 6. Numunelerin homojen olması ve tüm numuneyi temsil etmesi gerekmektedir.

                                                                                       

Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FT-IR)  Numune Kabul Kriterleri

 1. ATR için 10*2 cm ebatlarında ince film örneği olması gerekmektedir.
 2. Katı numuneler içn en az 1gr < 75 µ’dan küçük öğütülmüş örnek gerekmektedir.
 3. Sıvı numuneler için enaz 2 ml örnek gerekmektedir.

Özdeşlik için ve kantitatif tayin için standart örnek de gönderilmelidir.

06/02/2014
9255 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com