İstanbul TTM
http://ttm.istanbul.edu.tr/?p=8131
Export date: Wed May 23 7:12:18 2018 / +0000 GMT

Endüstriyel Hizmetler


GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC)


Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde;


Thermo Finnigan Trace DSQ Single Quadrupole GC/MS cihazı ile yapılabilen analizler;

 • Çeşitli alkollerin tayini

 • Çeşitli fenollerin tayini

 • Polinükleer aromatik hidrokarbonların tayini

 • Aromatikler, nitroaromatikler, aldehitler, asitler, aminler, halo-hidrokarbonlar

 • Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler

 • Pestisitler, herbisitler

 • Organik yeni sentezlerSIVI KROMATOGRAFİSİ (LC)


Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde;


Finnigan TMLCQ TM Advantage MAX LC/MS/MS cihazı ile yapılabilen analizler;

 • Apolar ve hidrofobik bileşiklerin ayrımı

 • Glikoz ,fruktoz gibi karbonhidratların ayrımı

 • Peptidler, proteinler, steroidlerin tayini

 • Kafein tayini

 • Vitamin tayiniKÜTLE SPEKTROMETRESİ (MS)


 Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde;

 • Apolar bileşiklerin APCI tekniği ile kütle tayini

 • Polar bileşiklerin ESI tekniği ile kütle tayini

 • MS nAnalizleri yapılabilmektedir.


X-IŞINLARI TEK KRİSTAL DİFRAKSİYONU (XRD/SC)

 • Kimya (Organik, Anorganik, Organometalik, Metal Kompleks bileşikleri)

 • Eczacılık

 • ARGE'ye yönelik çalışan ilaç endüstrisinde;Uygun tek kristal formunda olan sentez bileşiklerinin ve ilaç etken maddelerinin üç boyutlu yapısının belirlenmesi ve modellenmesinde kullanılabilirliği mevcuttur.


X-IŞINLARI TOZ DİFRAKTOMETRESİ (XRD/PW)


 Cihazın endüstriyel analizler için kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Aşağıda kullanım alanları verilmiştir.

 • İlaç sektöründe hammadde ve ilaç numunelerinin rutin kontrolleri

 • Madencilik sektöründe toz ve levha halindeki numunelerin,

 • Kil numunelerinin,

 • Toz ve levha halindeki polimer numunelerinin,

 • Levha halindeki metal ve metal kaplama numunelerinin,

 • Toz halindeki organik ve inorganik maddelerin,

 • Kum, kayaç, toprak vb. haldeki numunelerin,

 • Toz haldeki boya ve boya hammaddelerinin,

 • Petrol fraksiyonları ve petrol ürünlerinin,

 • Toz haldeki çimento ve çimento bazlı ürünler, yüzey kaplama, izolasyon, duvar sıvaları, örtücü ve kapatıcı malzemeler ve restorasyon ürünlerinin,

 • Tarihi eserlerin,X-Işını kırınım desenleri ve numune içeriğindeki fazların belirlenmesi,

 • Cihazın yüksek sıcaklık ünitesi ile organik, inorganik, kil vb. numunelerin X-Işınları kırınım deseni ve yüksek sıcaklıklarda faz geçişlerinin tespiti(*)

 • Cihazın yüksek sıcaklık ünitesi ile vakum ortamında organik, inorganik, kil vb. numunelerin X-Işınları kırınım deseni ve yüksek sıcaklıklarda faz geçişlerinin tespiti(*)*Yüksek sıcaklık ünitesinde analiz yapılmadan önce numune özellikleri hakkında mutlaka ilgili operatöre danışılmalıdır.


NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ (NMR) 


 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi ile bir bileşikte konstitüsyon (atomların birbirine bağlanışı) tayininin yanısıra konfigürasyon ve konformasyon tayini yapmak da mümkündür. NMR Spektrometresi organik bileşiklerin(sentetik organik bileşikler, doğal organik bileşikler, organometalik bileşikler, organik metal kompleksleri, polimerler vb.)yapılarının aydınlatılmasında kullanılır. Bu cihaz kimyacıların yanı sıra fizikçi, biyokimyacı, eczacı ve hekimler tarafından moleküllerin yapı tayininde ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesinde kullanılmaktadır. Spektrum alımı çözünebilir örneklerde gerçekleştirilmektedir.


Varian UNITY INOVA 500 MHz NMR Spektrometresi ile 1D NMR deneylerinin( 1H, 13C, 19F, 31P) yanı sıra 2D NMR denemeleri(COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HETCOR, 15N), APT, DEPT ve diğer ileri NMR teknikleri yapılabilmektedir. Sıcaklık kontrol alanı –80 ile +130 °C arasındadır.


FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROSKOPİSİ (FT-IR)


Her türlü katı ve sıvı örneklerde yapı aydınlatılması veya mukayese sureti ile öngörülen yapının belirlenmesi amacı ile kullanılmakta olup, KBr, ATR veya NaCl pencereler ile farklı analiz yöntemleri uygulanabilmektedir.


(CHNS-O) ELEMENTAL ANALİZ

 • Organik bileşikler

 • Polimer maddeler

 • Petro-kimya ürünleri

 • İlaç hammaddelerigibi 900 °C'de yanabilen örneklerde C, H, N, S ve O analizleri yapılabilmektedir.


İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (ICP-MS)


ICP-MS cihazı ile metal, toprak, atık su, içme suyu, sanayi atıkları, çöp, plastik, petrokimya, gıda, bitki vb. bir çok madde ve atıkların analizleri yapılabilmektedir. Bu maddelerde; Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo, Nb, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, S, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm , Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th elementleri miktarsal olarak tespit edilir.


Aynı zamanda ICP-MS cihazı ile; içeriği bilinmeyen numunelerde yarı kantitatif tarama ile element tayinleri yapılarak madde içeriğinde yukarıda belirtilen elementlerin olup olmadığı tespit edilebilmektedir.


ICP-MS cihazı ağır metal analizleri ve eser element tayinleri için uygundur.

Post date: 2014-02-05 13:07:32
Post date GMT: 2014-02-05 11:07:32

Post modified date: 2014-02-20 16:55:25
Post modified date GMT: 2014-02-20 14:55:25

Export date: Wed May 23 7:12:18 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul TTM [ http://ttm.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com