UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyo​n Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi, 3-4 Nisan 2014

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin 2009 yılında başlattığı “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” nin altıncısı  uluslararası düzeyde 03-04 Nisan 2014  tarihlerinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  (BTSO)  ortaklığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Organizasyon Ortaklığı  ve TÜBİTAK TEYDEB destekleri ile Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

2009 yılından beri TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın ilk defa sektörümüzde desteğini kazanan Zirve’nin Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Pekin Kimya Teknolojileri Üniversitesi, AITEX Tekstil Teknolojileri Enstitüsü, Hohenstein Enstitüsü ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş olup, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi Nonwoven Enstitüsü, Aachen Teknik Üniversitesi Teknik Tekstil Enstitüsü, İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları, Güney Kore Tekstil Gelişim Enstitüsü, Kyoto Teknoloji Enstitüsü ile  işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve Avrupa ile A.B.D’den yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nde sunulacak projelerin temaları; “İnşaat tekstilleri”, “Taşıt tekstilleri”, “Ev tekstili (Banyo, Havlu, Perde, Döşemelik, Halı ürünleri)”, “Koruyucu ve Askeri tekstiller”, “Fonksiyonel Giyim tekstilleri” olarak belirlenmiş olup, Projelerin tanıtımı daha önce olduğu gibi Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecek,  Bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Seçici Kurulu” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri değerlendirilerek her bir kategoride birinciye 10.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye 4.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL nakden ödüllendirilecektir.

Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’ kapsamında ise, sunulacak projelerin temaları;  “Koruyucu ve Askeri tekstiller”, “Fonksiyonel Lif ve Polimerler”, “Tıbbi ve Teknik Giysiler”, “Bitim (Boya,Baskı,Kaplama işlemlerinde) Verimlilik ve Sürdürülebilirilik”, “Kumaş teknolojilerde yenilikler” olarak belirlenmiştir.

03-04 Nisan 2014 Perşembe-Cuma günü gerçekleştirilecek olan “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” hakkında detaylı bilgiye www.uibargeprojepazari.com ve  www.utibargeprojepazari.com adreslerinden ulaşılabilmektedir.

27/01/2014
4227 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com