İstanbul TTM
http://ttm.istanbul.edu.tr/?p=7424
Export date: Thu Jun 21 19:52:03 2018 / +0000 GMT

Farkındalık-Eğitim


FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM YÖNETİMİ 


İstanbul TTM, stratejik yol haritası içinde arayüz görevini üstlenmiş bir birim olarak, iç ve dış paydaşlarını İstanbul TTM'nin faaliyet alanlarından süreç içinde haberdar etmek kaydıyla; hem iç paydaşları hem de dış paydaşları arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırarak bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Bu süreçte asıl amaç; birebir ve kamuoyu düzeyinde, (sosyal medya da dahil) tüm medya kanallarını da kullanarak İstanbul TTM'nin hem başarılarından hem de faaliyetlerinden paydaşlarını sürekli haberdar etmek ve bu anlamda iç ve dış paydaşlarının algıda seçiciliğini arttırarak İstanbul TTM'de sonuç odaklı daha etkin ve yetkin hale gelmeleri için çalışmaktır. Farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme dışında özellikle iç ve dış paydaşlarının TTO faaliyetleri doğrultusunda bilgi çağının getirdiği imkânları kullanarak, amaca yönelik eğitimleri almalarını ve bu sayede de TTO faaliyetlerine değer oluşturacak konuma gelmelerini sağlamaktır.


Modül 1 Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri İş Akışı Modül 1 Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri Diyagramı


Post date: 2013-12-09 19:58:18
Post date GMT: 2013-12-09 17:58:18

Post modified date: 2013-12-16 11:42:07
Post modified date GMT: 2013-12-16 09:42:07

Export date: Thu Jun 21 19:52:03 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul TTM [ http://ttm.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com