Farkındalık-Eğitim

FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM YÖNETİMİ 

İstanbul TTM, stratejik yol haritası içinde arayüz görevini üstlenmiş bir birim olarak, iç ve dış paydaşlarını İstanbul TTM’nin faaliyet alanlarından süreç içinde haberdar etmek kaydıyla; hem iç paydaşları hem de dış paydaşları arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırarak bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Bu süreçte asıl amaç; birebir ve kamuoyu düzeyinde, (sosyal medya da dahil) tüm medya kanallarını da kullanarak İstanbul TTM’nin hem başarılarından hem de faaliyetlerinden paydaşlarını sürekli haberdar etmek ve bu anlamda iç ve dış paydaşlarının algıda seçiciliğini arttırarak İstanbul TTM’de sonuç odaklı daha etkin ve yetkin hale gelmeleri için çalışmaktır. Farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme dışında özellikle iç ve dış paydaşlarının TTO faaliyetleri doğrultusunda bilgi çağının getirdiği imkânları kullanarak, amaca yönelik eğitimleri almalarını ve bu sayede de TTO faaliyetlerine değer oluşturacak konuma gelmelerini sağlamaktır.

Modül 1 Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri İş Akışı

 Modül 1 Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme Ve Eğitim Hizmetleri Diyagramı

09/12/2013
5757 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com