TÜBİTAK – BİDEB 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

 

“2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurtiçinde            düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında destek verilecektir.

Anılan programa başvurular 20 Kasım 2013 – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Etkinlik desteği üst sınırı uluslar arası nitelikteki etkinlikler için 50.000 TL olarak            belirlenmiştir.

Etkinliğe yurtiçinden veya yurtdışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyonun afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem ve toplantı ikram giderleri ile toplantı salonu kiralama giderleri karşılanacaktır. (Promosyon amaçlı giderlere destek verilmeyecektir).

Öncelikli Alanlar:

2014 Türk-Alman Bilim Yılı için belirlenen Öncelikli Alanlar çerçevesinde etkinlik            başvuruları alınacaktır. Belirlenen alanlar:

Anahtar Teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Kimya ve Fizik Teknolojileri, Ulaşım, Mobilite, Lojistik, Sağlık Araştırmaları, Biyoteknoloji

Küresel Değişim: Yenilenebilir Enerji, Enerji Etkinliği, Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri, İklim Değişikliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler: Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik, Göç

Düzenlenecek etkinliğin yürütücüsünün üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış veya araştırma kurumlarında çalışan en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması şeklindedir.

Başvurular, internet üzerinden http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine online olarak yapıldıktan sonra (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra) sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfalarının paraflanması gerekmektedir. İmzalanıp, paraflanan başvuru formunun en geç ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

12/11/2013
3719 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com