Kümelenme Destek Programı, 1. Destek Çağrısı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kümelenme Destek Programı 1. Destek Çağrısı için son başvuru tarihi 27 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği
çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin
yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda
bulunmaktır.

Program, yukarıda ifade edilen genel hedefe katkı sağlayacak, kümelenme teşebbüslerinin
başlatılması, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesi için gerekli iş ve işbirliği
ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 30 milyon TL ‘dir.

Çağrıya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

06/11/2013
2668 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com