TTM İş Fikrinizi Nasıl Ticarileştirir?

İstanbul TTM, günümüz küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak karlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak istemektedir.  Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir. Stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yatırımları arttırarak karlılık oranını ve ciroyu arttırmak hedefindedir. Yenilikçi fikir ve/veya rekabet üstünlüğü içeren bir buluşun ticari değere dönüştürülmesi aşamasında fikri hakları da  korunarak girişimcilik ve ticarileştirme konularında iç ve dış paydaşlara destek verilmektedir. Pazar araştırmaları ve değişik iş modelleri vasıtasıyla sonuç odaklı olarak başta akademisyenlerin şirketleri olmak üzere, başarılı sürdürebilir şirketler kurup, bunlara yerli ve yabancı ortak veya sahip bulmalarına da yardımcı olmaktadır.

12/01/2012
4857 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com