Destek Programları

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik olarak İstanbul TTM, özellikle iç ve dış paydaşlarını ulusal (TÜBİTAK, DPT, vs.) ve uluslararası (AB, UNDP, vs) hibe programlarından haberdar ederek, onların bu projelere başvurmalarını, yönetmelerini ve sonuçlandırmalarını sağlamaktadır. Ancak sadece bilgilendirmek, başvurmak, yönetmek ve sonuçlandırmak yeterli değildir. Asıl önemli olan proaktif davranarak üniversitenin TTO faaliyetleri çerçevesinde proje sayısının arttırılabilmesi için, kurumun içinde yer alan hedef kitle ile dışarıda yer alan diğer hedef kitlelerin arasında network kurarak, ortak akıl platformları oluşturmak, dolayısıyla da eşleştirme ve grup kurma kabiliyetini de içinde bulundurmayı amaçlamakta ve bu şekilde yol almaktadır. İstanbul Üniversitesinde 6 öncelikli alan belirlenmiştir.

Kısaca:

  • İstanbul TTM, hem iç paydaşları hem de dış paydaşları arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası alanda araştırmalar ve projeler anlamında tanınmasını sağlayarak bir çekim merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.
  • Bu sayede pek çok araştırmacı, bireysel veya kurumsal anlamda İstanbul Üniversitesi ile birlikte, İstanbul TTM’nin aracılığı ile ortaklıklara girecektir.
  • İstanbul TTM, öncelikli alanlarının da gereksinimi doğrultusunda İNSAN ODAKLI projeler yaparak insana hizmet etmeyi sağlamaktadır. Günümüzde en fazla ses getiren ve değer oluşturan araştırmaların İNSAN ODAKLI olması nedeniyle İstanbul TTM’nin de aynı strateji çizgisinde gitmesinin asıl haklı sebebi ise İstanbul TTM’nin çok yüksek rakamlarla özellikle sağlık alanında hizmet veriyor olmasıdır.
  • Klinik çalışmaların bir adım ötesine götürülerek özellikle sağlık bilimleri alanında geriatri gibi konularda İstanbul TTM çığır açabilecek imkanlara sahiptir. Bu nedenle bu birim İstanbul TTM’nin en önemli birimi olup, mutfak görevini organizasyon yapısı içinde üstlenmiş olup, diğer birimleri içerik olarak beslemektedir.
  • Bu şekilde asıl amaç, hedef kitlesine birebir hizmet vererek, akıllı kurumun özellikleri içinde ortak bilinç ve ortak tecrübe havuzu oluşturmaktır.
  • İstanbul TTM ile araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olarak İNSANA HİZMET ETMEK, İstanbul Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir.

 

İstanbul Üniversitesi’ nin Öncelikli 6 Alanı

DESTEK PROGRAMLARI YÖNETİMİ

İstanbul TTM, stratejik yol haritası içinde arayüz görevini üstlenmiş bir birim olarak, özellikle iç ve dış paydaşlarını ulusal ve uluslararası hibe programlarından haberdar ederek, onların bu projelere başvurmalarını, yönetmelerini ve sonuçlandırmalarını sağlamaktadır. Ancak sadece bilgilendirmek, başvurmak, yönetmek ve sonuçlandırmak yeterli değildir. Asıl önemli olan proaktif davranarak, üniversitenin TTO faaliyetleri çerçevesinde proje sayısının arttırılabilmesi için kurumun içinde yer alan hedef kitle ile dışarıda yer alan diğer hedef kitlelerin arasında network oluşturarak, ortak akıl platformları oluşturmak, dolayısıyla da eşleştirme ve grup kurma kabiliyetini de içinde bulundurarak, bu şekilde yol almaktır. Akademisyen, araştırmacı, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri içinde özellikle öncelikli 6 alan olmak üzere Stratejik Yetenek Yönetimi yaparak profil çıkarmakta, bunu Büyük Veri Yönetimine katarak veri analizini yapabilmekte ve özelikle çağın istediklerini önceden görme kabiliyeti sağlayan Etki Analizi ile eğilimlere yön veren konumda bir Proje Destek birimi oluşturmaktadır.

Modül 2 Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler İş Akışı

Modül 2 Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Diyagramı

10/07/2013
7582 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com