TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Ortak Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü çerçevesinde 2017-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, öncelikle projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları ve söz konusu ortakların eş zamanlı olarak kendi ulusal fonlayıcı kuruluşuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Programa ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine 13 Haziran 2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilecektir: Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından projeler başvurabilecektir.

Programa ilişkin bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-projedestekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar

Elektronik başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidbpbs. tubitak.gov.tr adresinden en geç 08 Eylül 2016 tarihine kadar yapmaları ve yine aynı adresten erişilebilen ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Gönderilmesi Gereken Evraklar için Posta Adresi: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü TÜBİTAK-ULAKBİM, YÖK Binasi B-5 Blok 06539 Bilkent / ANKARA

13/06/2016
1875 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com