İstanbul TTM
http://ttm.istanbul.edu.tr/?p=13275
Export date: Mon May 28 3:14:10 2018 / +0000 GMT

TÜBİTAK ve SANTEZ Proje Yürütücülerinin Dikkatine- 04.04.2016 Tarihli Duyuru


6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek TÜBİTAK-SANTEZ tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

Ek – 1: TÜBİTAK-SANTEZ Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına alınması hakkında açıklama.

Ek-2: Bursiyer SGK Bilgi Formu ekte olup, aynı zamanda TTM web sayfasından Destek Programları sekmesinden de indirilebilir.
Post date: 2016-04-04 12:12:22
Post date GMT: 2016-04-04 09:12:22

Post modified date: 2016-04-04 14:05:56
Post modified date GMT: 2016-04-04 11:05:56

Export date: Mon May 28 3:14:10 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul TTM [ http://ttm.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com