TÜBİTAK ve SANTEZ Proje Yürütücülerinin Dikkatine- 04.04.2016 Tarihli Duyuru

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek TÜBİTAK-SANTEZ tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

Ek – 1: TÜBİTAK-SANTEZ Projelerinde Görevli Bursiyerlerin Sigortalı Kapsamına alınması hakkında açıklama.

Ek-2: Bursiyer SGK Bilgi Formu ekte olup, aynı zamanda TTM web sayfasından Destek Programları sekmesinden de indirilebilir.

04/04/2016
4955 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com