Mikrotomografi

Mikrotomografi

Bilgisayarlı Röntgen mikroskopisi ve mikrotomografi uzaysal çözünürlüğü hacim terimleri ile 7-8 derece geliştirme olanağı sunmaktadır. “SkyScan 1174” neredeyse 1×10-6 mm3 voksel boyutuna denk gelen 10 μm.den daha küçük bir uzaysal çözünürlüğe ulaşmaya izin vermektedir.

Tarama öncesinde yapılan ayarlamalar ile birlikte numunenin dönüş açısı belirlenir ve tarama başaldıktan sonra zemine dik bir şekilde belirlenen açılarla 2 boyutlu görüntü elde edilir. Bu dönme hareketi 1800 veya 3600 olarak belirlenebilir. Tarama sonrası elde edilen bu 2 boyutlu görüntüler görüntü işleme yöntemi ile yazılımsal olarak birleştirilir ve 3 boyutlu yapı elde edilir. 3 boyutlu bu veri uygun formata dönüştürülerek 3D printerdan çıktısı alınabilir.

Tarama sonrası elde edilen veriler neticesinde 2 ve 3 boyutlu analizler yapılabilir. Bu analizler sonrasında ise elde edilen veriler aşağıda sıralanmıştır;

  • Doku hacmi
  • Kemik hacmi
  • Kemik hacmi yüzdesi
  • Doku yüzey alanı
  • Kemik yüzey alanı
  • Kesit alanı
  • Kemik yüzeyi-kemik hacmi oranı
  • Kemik yüzey yoğunluğu

Tarama Alanı:  Tarama büyütmesine bağlı olarak 6,5 … 30 mm çapında ve uzunluğunda, 53 … 80 mm toplam tarama uzunluğu

Tarama Zamanı: 512x512x512 piksel hacim için tipik olarak 2–15 dk veya 1024x1024x1024 piksel hacim için 5 … 40 dk

18/03/2016
686 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com