Mikrotomografi

MİKROTOMOGRAFİ

mikrotomografi

SKYSCAN 1174: COMPACT X-RAY MICROTOMOGRAPHY cihazı malzemeye zarar vermeden, X- ışınları kullanılarak malzemenin kesitlerinden aldığı görüntülerle üç boyutlu (3D) model oluşturabilmektedir.

Kompozit, polimerler, biyolojik materyaller (kemik, diş, kıkırdak doku, …) gibi malzemelerin içerisindeki boşluklu yapının incelenmesi ve bir materyalin içerisindeki 4 farklı maddeye kadar mikron düzeyinde görüntüleme gibi işlemler in-vitro koşullarda gerçekleştirebilmektedir.

Uygulamalar:

  • Biyomedikal
  • Malzeme Analizi
  • Jeoloji
  • Paleontoloji
  • Gıda Sektörü

Cihaz Donanımı ve Özellikleri:

Tarama Alanı: Tarama büyütmesine bağlı olarak 6,5 … 30 mm çapında ve uzunluğunda, 53 … 80 mm toplam tarama uzunluğu

X-ray kaynağı: 20-50kV, 40W maksimum güç, enerji seçimine göre filtre kullanımı

X-ray detektörü: 1.3Mp CCD sintilatör çiftine sahip lens ile1:6 yakınlaşma aralığı

Uzamsal çözünürlük:6 ile 30 µm piksel, ortalama 10 µm’ de küçük ölçekli çözünürlük

Numune ölçüsü:çap 5 – 30mm, uzunluk 50mm  (50mm düşey işleme)

Yapılandırma: GPU-hızlandırılmış hacimsel yapılandırma (Feldkamp algoritması)

17/03/2016
712 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com