1501 Programında Akademik ve KOBİ İşbirliği Şartları Yeniden Düzenlendi

1501-940-310_universite_isbirligi_1

 

Ülkemizin Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejik Hedeflerim arasında bulunan, sanayi projeleri içinde akademik ve KOBİ katkısının artırılması hedeflerine yönelik olarak, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı mevzuatına 2012 yılında eklenen işbirliği hükümlerinin kapsamı genişletilmiştir. 7 Mart 2015 tarihli Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla, proje tahmini maliyetine göre 1.000.000 TL’den başlayarak, kademeli şekilde, akademik ve KOBİ işbirlikleri oluşturulması istenecektir.

1501 Programı Uygulama Esaslarının “Ön kayıt ve proje öneri başvurusu” başlıklı 18inci maddesine eklenen fıkralarla yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

Proje bütçesine göre, projede aranacak akademik işbirliği oranları:

1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %2si,

2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %3ü,

5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL aralığında proje bütçesinin en az %4ü,

10.000.001.-TL ve üzerinde ise, proje bütçesinin en az %5i  olmalıdır.

Ayrıca proje bütçesi 10.000.001.-TL ve üzerinde ise, ilaveten KOBİ işbirliğinin de, bütçenin en az %5’i oranında olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayamayan projeler için 1501 Programına başvuru yapılamayacaktır.

17/03/2015
1852 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com