“Sanayi ve Araştırma Ortak Çalışmalarında Uygulama Odaklı Lojistik” Konferansı Gerçekleştirildi

Prof.-Dr.-Halis-Yunus-Ersoz-Kemal-Kafadar-Prof.-Michael-Henke

Fraunhofer IML ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan stratejik işbirliği sözleşmesi çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın destekleriyle Mart 2015 itibariyle Türkiye’deki faaliyetlerine başlayacak.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde sektör temsilcileri ve akademi dünyasının katılımıyla düzenlenen “Sanayi ve Araştırma Ortak Çalışmalarında Uygulama Odaklı Lojistik” başlıklı konferans ile Türkiye sektör ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartlarında lojistik ulaşım ve üretim alanında çalışmalar yürütecek olan Fraunhofer IML’nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşılarak uygulamalı lojistik çalışmalarının Türkiye’deki konumu ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Danışmanı Kemal Kafadar, lojistik maliyetlerinin tüm sektörleri yakından ilgilendirdiğini ve bu alanda Türkiye lojistik sektörünün teknolojiden daha fazla yararlanmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak lojistik sektörünü tüm sektörleri ilgilendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu doğrultuda; bu alanda yatırım ve know-how transferi yapmak isteyen tüm girişimcileri destekliyoruz. Lojistik sektöründe teknolojinin en üst seviyede kullanımına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Fraunhofer IML’yi ülkemiz lojistik sektörünün hizmetine kazandırmış olmaktan dolayı gururluyuz. İstanbul Üniversitesi ile Fraunhofer arasında gerçekleştirilen bu işbirliğinin hacim ve potansiyeli son derece değerli olduğu gibi, getireceği katma değerler de önemli. Bu enstitünün faaliyetlerinin Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması ve ihracatını 500 milyar dolara çıkarması hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomik kalkınmamızın temel sektörlerinden biri olan lojistik sektöründe gerçekleşecek olan bu çalışmaların Türkiye’de yapılmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Fraunhofer IML ve İstanbul Üniversitesi’nin ortak çalışmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getiren İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz; “Üniversite ve sanayi arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlayan; üniversitelerin, ulusal ve uluslararası kamu desteklerinden en üst düzeyde yararlanabilmeleri adına proje ofisleri gibi çalışan Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patent hâline getirilmesinde etkin rol oynuyorlar. Bu kapsamda Almanya’nın ve dünyanın önde gelen Uygulamalı Araştırma Kurumlarından olan Fraunhofer IML ile Üniversitemizin Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında gerçekleşen bu işbirliğinin, taşımacılık ve lojistik sektörüne ilişkin 2023 hedeflerine ulaşılmasında etkin rol oynayacağına, lojistik sektörünün sorunlarının üniversite-sanayi işbirliği ile çözümü için bir model olacağına inanıyorum.” dedi.

İstanbul TTM Müdürü ve İ.Ü. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Muzaffer Yaşar, iseTürkiye, gerek altyapısı gerekse güvenilir ulaşım hizmetleri ve bölgedeki stratejik konumu sayesinde verimli ve maliyet-etkin nakliyat gereksinimlerine cevap veriyor. İşletme faaliyetlerinin neredeyse her aşamasında lojistik süreçlerin bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, lojistiğin ihracatı arttırıcı etkisi ve oluşturduğu katma değer ile ülke ekonomisine önemli katkıları olduğunu görüyoruz.” dedi.

Fraunhofer IML Direktörü Prof. Michael Henke, Almanya’daki uygulama odaklı lojistik araştırmaları üzerine gerçekleştirdiği sunumunda Türkiye lojistik sektörünün tüm sektörlerde katma değer yaratmada potansiyeline dikkat çekti ve şunları söyledi: “ Fraunhofer olarak en önemli misyonumuz, araştırma ve uygulama arasında bir bağlantı olarak hareket etmek. Enstitümüzün halihazırda kullandığı metodoloji yöntemlerini, Türkiye’ye adapte etmek de mümkün. Bu şekilde üniversiteyle olan işbirliğiyle, Türkiye’nin yeni sinerji ve güçleri ortaya çıkacaktır ve bu bileşenler sanayi ve üniversiteler arasında, yenilikçi ve pratik uygulamaları mümkün kılan bir köprü oluşturacaktır. Bu bağlamda Fraunhofer IML, üretim ve lojistik sektöründen endüstriyel ortaklar ve İstanbul Üniversite enstitüleriyle sipariş ve uluslararası ticaret birliği projeleri geçekleştirmeyi amaçlıyor. Enstitümüzü, coğrafi konumu itibariyle büyük önem arz eden Türkiye’nin lojistik ağını en üst düzeyde geliştirmek odaklı çabaların önemli bir parçası olarak gören ve Türkiye’de açılmasına öncülük eden T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na ve Sayın Kemal Kafadar’a ve de bu işbirliğinde yer alarak kapılarını bizlere açan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e, Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Mehmet Şükrü Tekbaş‘a teşekkürü bir borç bilirim.”

Fraunhofer IML Türkiye faaliyetleri danışmanı, Dr. Şevket Akınlar ise uluslararası ticaret yollarının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Türkiye’nin stratejik konumu ve gelecekteki faaliyetleri, eski İpek Yolu‘yla yapıldığı gibi, gelecek planlamasıyla ülkenin dış ticaret ilişkileri geliştirilebilir. İstanbul Üniversitesi ve Fraunhofer IML işbirliğiyle bu gelişime önemli bir katkı sağlayacağız.“

DSC_6746

Türk sanayinin küresel başarısı için ülkenin kan damarları olan lojistik ulaşımın yurt dışındaki fiyat rekabetindeki önemli rolüne dikkat çekilen konferansta, küresel tedarik zincirlerinin efektif çalışmasını sağlayacak ve Türkiye’yi dünya pazarlarında rekabet avantajına yöneltecek çözümler masaya yatırıldı.

Lojistik sektörünün 2023’e Uzanan Dönemde Lojistiğin Türkiye’deki Konumu, Türkiye’deki Uygulama Odaklı Lojistik ve IT Araştırmaları Avrupa ve Türkiye arasındaki Küresel Köprüde Lojistiğin Önemi, Türkiye’nin Lojistik Vizyonu başlıklarıyla detaylı bir şekilde ele alındığı konferansta, LODER Başkan Yardımcısı Prof. Mehmet Tanyaş, YASAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Erbaş, Ekol Lojistik Süreç Geliştirme Yöneticisi Erdem Özsalih, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kıdemli Proje Direktörü Faruk Kurtulmuş ve Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Tekbaş konuşmasında yüksek eğitimde globalleşme sürecinde ar-ge faaliyetleri ve üniversite – sanayi işbirliğinin önemi üzerinde durdu.

Konferans, Fraunhofer, Yatırım Ajansı ve İstanbul TTM temsilcilerinin katıldığı imza töreni ile sona erdi.

Merkezi Almanya’da olan Enstitü, Türkiye şartlarına uygun dağıtım, lojistik stratejilerinin gerçekleştirilmesini, lojistik masraflarının aşağıya çekilmesi ile bunun tüketici fiyatlarına yansımasını ve Türk firmalarının kâr marjlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca enstitünün; araç nakliye ağırlıklı lojistik dağıtım çalışmalarında ve laboratuvarlarında simülasyon yoluyla en iyi şekilde paletlendirme ile nakliye emniyetinin arttırılması gibi çalışmalarla sektöre önemli katkılar sağlaması öngörülüyor. İstanbul Üniversitesi TTM’de çalışmalarına başlayacak olan Fraunhofer IML, Almanya Ofisi’ndeki kadrosunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nin ilgili alanlardaki öğretim üyesi ve yardımcılarından geniş bir ekip ile proje ve faaliyetlerini yürütecek.

Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü IML hakkında

Fraunhofer IML entegre lojistik hakkında sorulan tüm soruların ilk adresidir ve tüm iç ve dış lojistik alanlarında çalışmaktadır. Fraunhofer IML 1981 senesinde kurulmuş olup, bugün bünyesinde 190 bilim adamı, 250 doktora ve lisansüstü öğrencisi ve bunlara destek olan atölye, laboratuvar ve hizmet çalışanları barındırmaktadır. Enstitünün proje veya müşteri ihtiyaçlarına göre takımlar oluşturmaktadır ve malzeme akış teknolojisi, depo yönetimi, iş süreçleri modellemesi, simülasyon tabanlı iş ve sistem planlaması, taşıma sistemleri, kaynak lojistiği ve e-ticaret alanlarında faaliyet göstermektedir. Nesnelerin İnterneti“ Fraunhofer-boyunca, Fraunhofer IML tarafından yönetilmektedir.

“EffizienzCluster LogistikRuhr” şu anda 120 ortak şirket ve 11 araştırma kurumuyla, Avrupa’nın en büyük lojistik araştırma projesidir.

Dortmund dışında, Frankfurt/Main, Hamburg, Prien am Chiemsee, Lizbon ve Pekin diğer lokasyonlardır.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı hakkında

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yurt dışındaki yatırımcılara yatırımlarına yönelik her tür desteği sunan, doğrudan Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. İşletmelerin farklılık gösterebilen ihtiyaçlarına yönelik olarak uyarlanabilen uzman hizmetleri ile Türkiye’de yatırım yapan uluslararası yatırımcıların başarılarını en üst seviyelere taşır.

Yatırım Ajansı, uluslararası yatırımcılara Türkiye’de yeni bir yatırım yapmak ya da mevcut yatırımlarını genişletmek için gerekli tüm desteği verir ve güncel bilgileri sağlar. Yatırım Ajansı, yabancı yatırımcıların projeleri için koşulları en elverişli hale getirmeye yönelik olarak birçok kilit alanda katma değer sağlayan hizmetler sunar. Ayrıntılı bilgiye www.invest.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

DSC_6762

İ.Ü. TTM hakkında

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer  Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla İstanbul TTM, Üniversitenin, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmeyi,  katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin  artırılmasını hedeflemektedir.

İstanbul TTM, yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini  bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak,  bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak, ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmasında katkı sağlamak üzere hareket etmektedir. Ayrıntılı bilgiye ttm.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

03/03/2015
2258 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com