İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

acilis_toreni__2014

 

İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni, iki tören programı çerçevesinde 21 Ekim 2014 tarihinde yapıldı.

İlk tören İÜ Merkez Bahçe Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde yapıldı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi adına anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğretim üyeleri ve öğrenciler ikinci tören için İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’na geçti.

İkinci tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul Üniversitesi 2014 Tanıtım Filmi ile başladı. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere kürsüye İstanbul Üniversitesi Öğrencilerini temsilen Ulaştırma ve Lojistik Öğrencisi Oğuz Kemal Turan ve Araştırma Görevlilerini temsilen Devlet Konservatuarı Araştırma Görevlisi Alper Alpman çıktı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet açılış konuşmasına bu yılı neden “Araştırma, İnovasyon, Uluslararasılaşma” sloganı ile açtıklarının açıklamasını yaparak başladı.

“Bu yılki sloganımız ‘Araştırma, İnovasyon, Uluslararasılaşma’. Neden bu sloganı seçtik? İstanbul Üniversitesi çatısı altında 163 binden fazla kişi yükseköğrenim görüyor. Bu gençleri en üst seviyede mezun edebilmek için hep birlikte büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu kadar çok sayıda gence yükseköğretim vermek bizim için bir gurur vesilesi.  Eğitim alanında iyiyiz ve daha da iyi olmak için hep birlikte çalışıyoruz. Ancak diğer taraftan dünya çapında bir araştırma üniversitesi de olmak zorundayız. Çünkü hızla gelişen teknoloji, yeni ortaya çıkan iş alanları ve meslekler, bilginin çok hızlı tüketilmesine neden oluyor. Bu durum, sürekli yeni bilgileri araştırmayı, bulmayı, öğretmeyi, toplumla buluşan ve katma değer üreten ürünlere dönüştürmeyi gerektiriyor.

 

“Sanayi ile Kurumsal İlişkiler Kurmalıyız”

Üniversitemizde çok önemli araştırmalara imza atılıyor. Birçok bilim insanımız gece gündüz demeden bilim üretiyor.  İki temel konuda değişimi gerçekleştirmeliyiz: Birincisi takım oyunu oynamaya çok istekli değiliz. İkincisi de proje odaklı çok fazla düşünemiyoruz. Birçok başarılı olan yöneticimiz bile sonuç odaklı. Süreçlerle uğraşmadan, sonuca direkt nasıl gideriz diye bakıyoruz konulara. Oysa ulaşmak istediğimiz sonuçlara yönelik projeler üretmeli ve bu projeleri takım çalışması içinde uygulamaya sokmalıyız. Bu nedenle bir yandan Çocuk Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Açık ve Uzaktan Eğitim Merkezi gibi son 6 yılda kurduğumuz birimleri etkin kullanarak eğitim – öğretim alanında toplumla daha yakın ilişkiler kurarken, diğer taraftan da araştırmaların patentlenmesi ve ticarileştirilmesi konusunda sanayi kurumlarıyla daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz.

 

“Bilgi Üreten ve Paylaşan Üniversite”

“Gelişmiş ülkelere baktığımızda, o ülkelerin üniversitelerinin sanayi ile kol kola eğitim ve araştırma yaptıklarını, birlikte yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini, ayrılmaz bir bütün olduklarını ve bu sayede hep birlikte küresel marka hâline geldiklerini görüyoruz. Farklı üniversiteler, güçlü oldukları alanlarda bir araya gelip birlikte projeler geliştiriyorlar. Çünkü içinde yaşadığımız dönemin hızına yetişmek başka türlü mümkün değil. Dünyanın geldiği nokta bu.”

 

Bir taraftan güçlü olduğumuz alanları daha da güçlendireceğiz, kendi içimizde çok disiplinli çalışacağız, diğer taraftan güçlü ulusal ve uluslararası üniversitelerle iş birliği yapacağız.

 

“Araştırma Laboratuvarlarının Enerjisini Bir Araya Getirelim”

“Bu yıl ilk kez, üniversitemiz bünyesindeki araştırma laboratuvarlarının ve sahip olduğumuz tüm alet parkının bir envanterini çıkardık. Envanter toplam 297 araştırma laboratuvarına sahip olduğumuzu gösteriyor. Bunların içinde uluslararası işbirliği gerçekleştiren laboratuvar sayısı ise 97.

Hem üniversitemiz içindeki diğer birimlerle hem de üniversitemiz dışındaki kuruluşlarla yapacağımız çalışmalarda, sahip olduğumuz bu olanakları en iyi şekilde kullanalım.

İnovasyon, araştırma ve eğitimi entegre edebilmek amacıyla özel çaba sarfediyoruz. ‘İstanbul Üniversitesi Teknopark’ın ve ‘Teknoloji Transfer Merkezi’nin kurulması bunun en güzel örnekleridir.”

 

Uygulamalı Girişimcilik Dersi

“Müfredatımıza seçmeli olarak Uygulamalı Girişimcilik dersini ekledik. Uygulamalı Girişimcilik dersi, genç insanların bilgi birikimlerini değerlendirmelerine ve kendi işlerini kurmalarına yardım etmek suretiyle girişim kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Tüm fakültelerde açılan bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi ve KOSGEB onaylı   “Girişimcilik Sertifikası” alıyor ve birçok olanaktan yararlanma fırsatını yakalıyorlar. Bu sertifika sayesinde KOSGEB’den karşılıksız hibe ve %0 faizle kredi alabiliyorlar. Sonrasında ise şirket kuran girişimciler, TÜBİTAK desteklerinden yararlanabiliyorlar.”

 

Teknoloji Transfer Merkezimizin Çalışmaları

“Geçtiğimiz yıl AB Projeleri, TÜBİTAK Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri, SANTEZ Projeleri, Kalkınma Bakanlığı Projeleri, Hibe Bağış Projeleri gibi Ulusal ve Uluslararası Dış Kaynaklı Projeler ile “Patent Ofisi”mizin yönetsel olarak Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlanmasına karar verdik. Üniversite ve sanayi arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlayan Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların ürün ve hizmetlere dönüşmesinde ve patent hâline getirilmesinde önemli rol oynuyorlar.

Üniversitemiz ayrıca TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan on üniversiteden birisi oldu. Desteklenecek Teknoloji Transfer Ofisleri’ne TÜBİTAK tarafından yıllık 1.000.000 TL’ye kadar destek veriliyor. Her yıl yapılacak değerlendirmeler ile destek süresi 10 yıla kadar uzatılabiliyor.

Son 10 yılda İstanbul Üniversitesi’nin TÜBİTAK Projesi başvuru sayısı yıllık ortalama 100 iken Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasının ardından bu sayı 270’e çıktı. Öte yandan aynı süre içinde İstanbul Üniversitesi’nin TÜBİTAK Projesi kabul yüzdesi %20’den %30’a yükseldi. Bu sayı Türkiye’de ortalama %25’tir. Bu başarı hepimize aittir ve gelecekte dünya çapında bir araştırma üniversitesine dönüşeceğimizin ilk işaretidir.”

 

Avrupa Birliği Projeleri Ofisimiz Kuruldu

“Uluslararası ortak proje sayısını arttırmak maksadıyla Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan bilim akademileri ve bu ülkelerin en köklü 3 büyük üniversitesi ile bir araya geldik. Sağlık, fen-mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında araştırmacıları bir araya getirerek Avrupa Birliği proje sayılarını daha üst düzeye taşımak için önemli bir adım daha attık.

AB Projeleri konusunda araştırmacılarımıza her türlü desteği vermek üzere Avrupa Birliği Projeleri Ofisimizi ayrı birim haline getirdik. Ayrıca merkezi Brüksel’de olan bir danışmalık şirketinden de AB projelerimizi takip ve ilişkilerimizi güçlendirmek için danışmanlık hizmeti satın almaya başladık.”

 

“Türkiye’nin Bilgi ve Bilim Politikası Olmalı”

“Türkiye’de doktora programlarından her yıl yaklaşık 4500 kişi mezun oluyor. Bu sayı, bizim mevcut yükseköğretim sistemimizi önümüzdeki yıllarda besleyebilecek ve 2023 hedeflerine ulaşmayı sağlayabilecek bir sayı değildir. Hâlbuki gelişmiş ülkelere baktığımızda, onlarda bu sayının 15 ile 25 bin arasında olduğunu görüyoruz.

Bugünün gençlerine bazıları ‘web jenerasyonu’da diyor. Akıllı telefonlarla, sosyal medyayla, internetle iletişim kuran, kendini ifade eden, araştıran, öğrenen, neredeyse iç içe yaşayan bir gençlik var. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi olarak örgün ve ikinci öğretime ek olarak açık ve uzaktan eğitim seçeneklerini de sunuyoruz. Ayrıca bir yükseköğretim programında okuyan ya da mezun olmuş kişilerin yararlanabilecekleri ikinci üniversitede sunduğumuz önemli eğitim alternatifleri arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin zaman ve mekândan bağımsız olarak, cep telefonları dâhil her türlü bilişim ortamında derslerine ve diğer bilgilere ulaşması sağlanmaya başlandı. Tüm birimlerimizin bu sisteme geçmesi en büyük isteklerimden birisi.”

 

www.istanbul.edu.tr’nin Başarısı

“Web sitemizi ‘çıktı’ya, yani; ‘Ne üretiyoruz?’ sorusuna odaklanan, dünya literatürüne giren bilimsel çalışmaların ön planda olduğu bir haber sitesi ve iletişim platformu olarak yeniden yapılandırmıştık. www.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan web sitemizi yeni formatıyla ilk kez 12 Ekim 2011 tarihinde yayına vermiştik. Sürekli güncellediğimiz ve yeni hizmetlerle daha işlevsel hale getirdiğimiz web sitemiz dünyanın en çok ziyaret edilen üniversite web siteleri sıralamasında hızla yükseldi. Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’na göre; 2011’de dünyada 820. sırada olan www.istanbul.edu.tr, 2014 yılında 190. sıraya çıktı. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldı.

 

Hedefimiz Dünya Üniversiteleri Sıralamasında İlk 100’e Girmek

“İstanbul Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alıyor. Geçen yıl 402. sırada yer alan üniversitemizi ilk 100 içinde yer almasını sağlamak amacıyla “Ranking Ekibi” kurduk. Bu ekip merkez çatısı altında çalışmaya başladı.”

 

İÜ’nün İlk Yabancı Dilde Uluslararası Yüksek Lisans Programları

“Erasmus Mundus çerçevesinde 2 yıl önce başlayan birkaç Avrupa Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin birlikte açtıkları ‘Biohealth Computing’ yüksek lisans programından sonra bu yıl çok önemli ve örnek olacak bir eğitim programını daha hayata geçirdik.  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bonn Rhein Sieg Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdikleri ‘Uluslararası Medya Çalışmaları Türk Alman Ortak İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başlattık. Geçtiğimiz hafta programın ilk dersi Alman ve Türk akademisyenler tarafından verildi. 8 öğrenciyle faaliyete geçen yüksek lisans programı kapsamında isteyen öğrenciler yurt dışında staj yapabiliyorlar.”

 

Second Life’da Sanal Kampüs ve Sanal Laboratuvar

“Yeni eğitim teknolojileri büyük bir hızla hayatımıza giriyor. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri çok önemli projelere imza atıyorlar. Örneğin bir grup öğretim üyemiz Second Life’ta Sanal Kampüs kurdu. Önemli bir mesafe kat eden bu projeyi büyük bir heyecanla izliyorum. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bu proje ile İstanbul Üniversitemiz üç boyutlu sanal öğrenme ortamına kavuştu ve ortam erişime açıldı.

Bir grup öğretim üyemiz de İstanbul Üniversitesi’nin ilk üç boyutlu sanal laboratuvar uygulamasını gerçekleştirdi. İlk modeli fizik laboratuvarında uygulandı. Bu interaktif laboratuvara öğrenciler 7/24 evlerinden bağlanıp deney yapabiliyorlar.”

 

Çocuklarımıza, Adıgüzel Okulları’nda % 50 indirim

“İstanbul Üniversitesi, orta öğretim alanında da Adıgüzel Eğitim Kurumları ile birlikte yeni bir çalışma başlattı. İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı ile Adıgüzel Eğitim Kurumları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde en önemli varlıklarımız olan çocuklarımıza eğitim desteği sağlayacak. Anlaşma gereğince İstanbul Üniversitesi mensuplarının çocukları ve torunları bu okullardan % 50 indirimli olarak yararlanabilecekler. Anadolu yakasında bulunan okulların 2 yıl içinde Avrupa yakasında açılması da anlaşmanın maddelerinden birisi.”

 

“Binalarımızda İnşaat, Yenileme ve Restorasyon Çalışmaları Hızla Sürüyor”

“Çağın gereğine uygun binalarda yürütebilmeleri için büyük bir inşaat, yenileme ve restorasyon çalışması başlattık. Arka arkaya birçok projeyi hazırladık, uyguladık ve tamamladık. Avcılar Yerleşkemiz için başlatılan yeniden yapılanma süreci hızla devam ediyor.

Avcılar Yerleşkemiz yakın bir gelecekte 24 saat yaşayan küçük bir ‘Öğrenci Kenti’ hâline gelecek. Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi’nin yeni binalarını tamamlamak üzereyiz. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin üniversitemiz için yaptırdığı spor kompleksi bu sene tamamlanacak. Özel yurt projemiz ve Yurt-Kur’la ortak yurt projelerimiz 3 yıl içinde hayata geçtiğinde 10.000 kişilik öğrenci yurtları, sosyal ve spor alanları, otel ve kongre merkezleri hizmete girecek.

Adalet MYO binası tamamlandı. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Kuyucu Murat Paşa Medresesi binalarını da restore etmeye başladık.

Fiziksel mekânlarımızın yenilenebilmesi için daha 10 yıl devam edebilecek projeler ürettik. Biz proje üretmeye devam ettikçe, devlet de bütçemize daha fazla kaynak tahsis ediyor. Göreve geldiğim 2009 yılında 4.9 milyon TL olan yapı işleri harcamalarımız, bu yıl sonu itibariyle 70 milyon TL’nin üzerine çıkacak.”

 

İstanbul Üniversitesi Üsküp Kiril ve Metodius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Velimir Stojkovski’ye Fahri Doktora Verdi

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in konuşmasının ardından İÜ Veterinerlik Fakültesi tarafından Üsküp Kiril ve Metodius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Velimir Stojkovski’ye,  fahri doktora unvanını verildi.

Üsküp Kiril ve Metodius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Velimir Stojkovski’ye fahri doktora unvanı, yaptığı bilimsel çalışmaların yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne, İstanbul Üniversitesi’ne ve ülkemize eğitim-öğretim, bilim, tarih ve kültür alanlarında uluslararası çalışmalarda verdiği destekler ve sağladığı olanaklar yanında sahip olduğumuz değerlerin diğer ülkeler ve bu ülkelerdeki üniversite ve fakülteler tarafından da tanınması, kabul görmesi, örnek ve teşvik edici olması ve ortaklıklara katılarak güçlenilmesi, doğal liderliklerin oluşturulması ve yararların yaygınlaştırılmasının sağlanmasındaki katkıları nedeniyle verildi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasını yaptıktan sonra Prof. Dr. Velimir Stojkovski’ye “Fahri Doktora Diploması”nı takdim ederek “akademik kıyafet” giydirdi. İÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Güneş ise Prof. Dr. Velimir Stojkovski’ye “İstanbul Üniversitesi Rozeti”ni taktı.

Prof. Dr. Velimir Stojkovski konuşmasına İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve İstanbul Üniversitesi’ne teşekkür ederek devam etti;

2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni tenor Şakir İlyasoğulları ve Piyanist Sıla İlyasoğulları’nın müzik ziyafeti ile son buldu.

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından internetten canlı olarak yayımlanan törende İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen törende İÜWEBTV, İÜ İletişim Fakültesi Stüdyosu ve Atölye Simetri öğrencileri görev aldı.

İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan tüm katılımcılara, İstanbul Üniversitesi için özel tasarlanmış bardak, 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çalıştayı Raporu, Doktora Çalıştayı Raporu, İstanbul Üniversitesi Laboratuvarları Kitabı ve Teknoloji Transfer Merkezi tarafından hazırlanan hediye çantası, TÜBİTAK Başvuruları El Kitabı, defter, kalem, tanıtıcı broşür ve İÜ AUZEF Tişörtü ve İÜ rozeti hediye edildi.

23/10/2014
2045 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com