Yeşilay Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti 2014 Stratejik Planının, “Paydaşlarla daha yakın İşbirliği” ana stratejisine paralel olarak Cemiyet, madde bağımlılığı ve madde bağımlılığı riski taşıyan dezavantajlı gruplar konusunda faaliyet gösteren diğer STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile sinerjik ve etkin işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014” geliştirilmiştir.

Program kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin madde bağımlılığıyla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan etkili ve özgün proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir. Proje bütçesi, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 6 aydır. Projelerin bütçe sınırları önceliklere göre değişiklik göstermekle birlikte 2.500 TL ila 100.000 TL arasındadır. Teklif edilen projelere ait bütçeler, projelerin değerlendirme aşamasında Yeşilay tarafından SMM denetiminden geçirilecektir. Her proje, Program bütçesinden sadece bir kez destek alabilir.

Programın öncelikleri ve bu önceliklere göre verilecek destek miktarları:

Öncelik 1: Çeşitli etkinlik ve faaliyetler yoluyla gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgi, donanım ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. Asgari: 10.000 TL Azami: 50.000 TL.

Öncelik 2: Büyük ölçekli festival, konser, sergi ve benzeri organizasyonlar yoluyla gençlerin bağımlılıklar konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. Asgari: 25.000 TL Azami: 100.000 TL. 

Öncelik 3: Yenilikçi ya da var olan çalışmaları tamamlayıcı bilimsel ve akademik projeler yoluyla madde bağımlılığı alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin arttırılması ve gençlerin madde bağımlılığı alanında akademik çalışmalar yapmalarının desteklenmesi. Asgari: 2.500 TL Azami: 25.000 TL. 

Programa gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversiteler proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir. Her bir yürütücü bu çağrı başlığında Programa en fazla 2 proje teklifi sunabilecektir. Ancak bu projelerden sadece biri hibe almaya hak kazanabilir.

Proje tekliflerinin proje teklif çağrısında belirtilen tarihler arasında, online olarak yapılması esastır. Online başvuru sistemine ve başvuru rehberine Türkiye Yeşilay Cemiyeti resmi web sitesi olan http://www.yesilay.org.tr/tr/ adresinden ulaşılabilir.

Programa son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014 tür.

Online başvuru süresinin son gününü takiben 5 iş günü içinde, online olarak yapılan başvuruların sistem üzerinden alınan çıktısı; başvurucu kurum, kuruluş ve topluluğun en üst yetkilisi tarafından imzalanarak ve varsa eğer kaşelenerek, Cemiyet’in Genel Merkezinin aşağıdaki adresine elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir.

Posta adresi: Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı, Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü – Fatih / İSTANBUL

24/07/2014
2724 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com