Metalik Fikirler 3. Ar-Ge Proje Pazarı

 

Metal Sektöründe daha güçlü olabilmek için sanayi ve akademinin bir arada birlikte hareket edebilecekleri bir platform olmak ve metal sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılarak sanayinin ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması amacıyla Metalik Fikirler 3. Ar-Ge Proje Pazarı’ na başvurular başladı.

Hedef Kitle


 • Akademisyenler
 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
 • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
 • Proje fikri olan girişimciler
 • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
 • Girişimciler
 • Öğrenciler

Etkinlik başvurusunun birincil alanı demir ve demirdışı metal ürünlerin hammadde/yarımamul çalışmalarıdır. Sektörün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

Ana Başvuru Alanı

Demir ve Demirdışı Metaller (öncelikle primer malzemeler/hammaddeler)

 • Demir Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Dışı Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Demir Dışı Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Kompozit Malzeme Üretim Tekniği
 • Kompozit Malzeme Nihai Ürün
 • Demir Çelik Paslanmaz
 • Alüminyum
 • Bakır
 • Özel Metal Grubu
 • Kompozit


Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014

Etkinlik ana sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

19/07/2014
3129 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com